На розвиток американської системи дошкільного виховання вплинула реалізація програми «Хад Старт» (1965), що передбачала збільшення асигнувань на створення дошкільних закладів (передусім для дітей із малозабезпечених сімей). Якщо в 1965 році дитячі садки відвідували 10 % три- і чотирирічних дітей, то у 1985 році – 40 %, а п’ятирічні і шестирічні діти були охоплені дошкільним вихованням у садках на 96 %. Нині відвідування дошкільних навчальних закладів є нормою підготовки до школи.

Потреби сімей зумовили формування різноманітних типів закладів дошкільної освіти.

Кожен штат США має свої освітні стандарти, а кожен заклад працює за власною програмою.

У звичайних групах займаються одна-дві дитини з проблемами розвитку. З ними працюють спеціальний педагог на основі індивідуальної програми і вихователь, чиї повноваження поширюються на всю групу. Діти з особливими потребами беруть участь у спільному житті групи, за необхідності їм надають відповідну допомогу. Спільна діяльність зі здоровими дітьми має сприяти розвитку їхніх умінь. Здебільшого це забезпечує позитивні результати як для дітей з особливими потребами, так і для їхніх здорових однолітків. Діти вчаться жити в інтегрованому суспільстві, з дитинства здобуваючи соціально-комунікативний досвід, виховуючи в собі милосердя і гуманність.

Концепція дошкільного виховання у США полягає в розвитку особистості дитини через набуття нею досвіду. Значну увагу приділяють розвитку дитячої творчості та обдарованості. У процесі залучення до мистецтва в дітей розвивають здатність до спілкування.

Система дошкільного виховання навчає дитину бути вільною, незалежною особистістю. При цьому йдеться про рівність можливостей, а не рівність здібностей, що потребує створення в процесі навчання і виховання умов для врівноваження свободи і порядку, вимогливості й поблажливості щодо кожної дитини.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу