16 грудня 2014 року в МОН за участі заступника міністра освіти і науки України Максима Стріхи, експертів програм розвитку ООН і Глобального Екологічного Фонду, представників МОН відбувся круглий стіл, під час якого обговорено питання інтеграції у національну політику положень трьох Конвенцій Ріо – рамкових конвенцій ООН про зміни клімату, опустелювання та втрату біорізноманіття.

У вступному слові Максим Стріха  привітав учасників зустрічі та зазначив, що прийняті в 1992 році три Конвенції Ріо, ратифіковані Україною, дотепер мають величезне значення, адже в їх основі – ідея сталого безпечного екологічного розвитку людства. Максим Стріха наголосив, що важливо розуміти обмеженість ресурсів планети та необхідність раціонального їх використання в піклуванні  про наступні покоління.

Керівник сектору енергетики та навколишнього середовища ПРООН Сергій Волков зазначив: «Ми співпрацюємо з урядом України, бо в 1992 році Україна прийняла засади Конвенції Ріо як засади розвитку своєї національної політики. Але, на жаль, не всі зараз розуміють, що таке сталий розвиток. Нам необхідно співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, щоб досягти більшої обізнаності людей в екологічних питаннях».

Під час круглого столу було обговорено питання впровадження засад Конвенцій Ріо в освітній процес, починаючи вже з дошкільної освіти. Олена Овчиннікова, програмний спеціаліст/керівник проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» наголосила, що освіта в контексті сталого розвитку має однаково містити економічні, соціальні та екологічні аспекти і стати процесом навчання протягом усього життя. Олена Овчиннікова також розповіла про функції експертів ПРООН у процесі інтеграції, що полягають у сприянні виконанню Україною положень Конвенції у рамках реалізації її національних цілей розвитку.

Доповідь доктора біологічних наук, професора, консультанта ПРООН в Україні в сфері освіти і науки Володимира Ісаєнка стосувалась результатів заздалегідь виконаних SWOT і GAP аналізів політик, програм, планів і законодавчих актів у освітній та науковій галузях України. На основі цих досліджень, що ідентифікували слабкі і сильні сторони чинного законодавства, були розроблені рекомендації. На його думку, здійснений аналіз є важливим етапом у процесі розробки низки нормативно-правових документів в освітній і науковій галузях, згідно засад сталого розвитку.

Олена Пащенко, координатор Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта», наголосила, що задля досягнення результатів у інтеграційних процесах треба об’єднати зусилля науковців, держави та громадськості. Вона також наголосила, що головною метою інтегрування в освітній процес засад сталого розвитку має стати свідоме, обережне ставлення людей до свого довкілля.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу