Попри закінчення навчального року, в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти кипить робота. А відді­лення забезпечення новітніх технологій в освіті отримало нового керівника — ним став Олександр Маєвський.

— Перед цим відділом стоять непрості, але дуже важливі завдання, — говорить перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Святослав Серебрянський. — Це — роз­робка й впровадження системи галузе­вих і державних стандартів на засоби на­вчання та обладнання для закладів освіти. Також тут проводяться експерименталь­ні дослідження і випробовування зразків продукції шкільного асортименту, засо­бів навчання та обладнання навчального, спеціального і загального призначення.

Святослав Миколайович також розповів, що нині проводиться робота щодо визначення відповідності нових зразків шкільної документації педаго­гічним вимогам. Оновлена документація стала якіснішою. Зокрема, збільшився обсяг сторінок у класних журналах, на яких ведеться облік уроків, спростилися вимоги до його ведення. Нові документи друкуватимуть на більш щільному папері, тому на ньому буде легше писати. Врахо­вуючи прохання вчителів, розміри жур­налів зменшили, тож тепер ними буде зручніше користуватися і переносити.

Уже шість виробників отримали необ­хідні свідоцтва і розпочали виготовлення цієї документації. Перелік виробників, які мають свідоцтва, буде розміщено на сайті інституту. Із виданням нових сві­доцтв ця інформація оновлюватиметься.

«Освіта України» № 75-76

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу