У столиці вважають, що реформування освітньої галузі потрібно починати з дитячих садків. І під час проведення І Київського форуму «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці» можна було переконатися: працівники дошкілля мають хист до творчого втілення педагогічних ідей.

Сьогоднішнє зібрання – це не якийсь модний захід, а початок системної роботи, – стверджує голова Київської міської державної ад­міністрації Олександр Попов. – Це – спроба підтримати інновації. І не просто на словах, а відзнаками й преміями. Я вважаю, якщо влада є зацікавленою в розвитку будь-якої справи, то треба мо­тивувати. Нам потрібні такі люди і такі колективи, які зможуть побачити осо­бистість у дитині, даватимуть їй мож­ливість реалізувати таланти і здібності.

Про креативність столичних дошкіль­них працівників можуть свідчити ре­зультати міського конкурсу «Пізнаваль­на діяльність дітей п’ятирічного віку в розвивальному середовищі». Перемож­ців нагороджували за значущий творчий доробок – наприклад, за системний під­хід в організації пошуково-дослідницької діяльності дітей, розробку оригінальних дидактичних посібників для пізнаваль­ної діяльності дошкільників, організа­цію пізнавальної діяльності дітей через інноваційний зміст субсфери «Приро­да космосу».

 – Для участі в конкурсі потрібно було подати теоретичний матеріал: опис до­свіду своєї роботи за певними критеріями і провести відкрите заняття з ді­тками, – розповідає Галина Яковчук, психолог ДНЗ № 518 Подільського райо­ну. – Я, наприклад, давала відкрите за­няття з елементами ейдетики – це мето­дика, що використовується для розвитку пам’яті, уяви, фантазії. Ми з дітками винаходили «рецепт» гарного настрою: розглядали картину, де зображена ді­вчинка, яка вперше прийшла до дитя­чого садка. Вона засмучена і боїться. Як можна її розрадити? І діти висували свої версії: можна заспівати, затанцювати. Ми вигадували рухи для колективного таночка і запам’ятовували їх, пов’язуючи інформацію з певною іграшкою.

Начальник Головного управління освіти і науки Київської міської держав­ної адміністрації Віра Горюнова впевне­на, що інновації в дошкільній освіті по­винні розвиватися.

 – Адже наші заклади – це не каме­ри схову, куди батьки вранці здають ді­тей, а ввечері забирають, – каже Віра Зіновіївна. – Батьки повинні бачити, що сучасні вимоги суспільства є високи­ми, і дошкілля їх повністю задовольняє.

Перед учасниками також виступила начальник відділу дошкільної та почат­кової освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк.

 – Хочу зупинитися на інноваційних документах чи проектах, що останнім часом розробляє міністерство, – ска­зала Тамара Вікторівна. – Цьогоріч за­тверджено нову редакцію Базового ком­понента дошкільної освіти. В розробці цього проекту брали участь не тільки науковці, а й практичні працівники га­лузі. Я вважаю, що нова редакція буде приємною для практиків, вихователів. Думаю, працювати стане легше.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 28

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу