Певною мірою на дошкільне виховання впливають традиційні для ісламу цінності багатодітного родинного виховання та ролі жінки в сім’ї. У системі суспільної дошкільної освіти (ясла, приватні, фабричні, експеримен­тальні дитячі садки) виховується 10 % дітей від народження до 6 років. Однак її матеріальна, науково-мето­дична база потребує суттєвого поліпшення.

Мета і зміст дошкільної освіти відповідають загальному спрямуванню національної освіти: фізичному, ро­зумовому, емоційному розвитку дітей; формуванню соціальних навичок поведінки; розвитку мовленнєвої компетенції; підготовки до навчання у школі.

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу