22 грудня 2014 року під головуванням Сергія Квіта відбулося засідання атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. На розгляд атестаційної колегії винесено питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, утворення спеціалізованих вчених рад та припинення повноважень рад, питання відкриття аспірантури та докторантури у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та формування Переліку наукових фахових видань України.

Вчене звання професора присвоєно 184 науковим і науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 721, старшого наукового співробітника – 39.

Науковий ступінь доктора наук присуджено – 160 здобувачам, кандидата наук – 1189, доктора філософії (PhD) – 10.

Скасовано рішень про присудження наукових ступенів у зв’язку з виявленням текстових запозичень без посилання на джерело та відсутністю наукової новизни: доктора наук – одному здобувачу, кандидата наук – трьом здобувачам.

Утворено три групи експертів для перевірки наявності текстових запозичень без посилання на джерело у дисертаціях, авторам яких вже видано дипломи про науковий ступінь.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу