Відбулася Всеукраїнська науково-практична кон­ференція «Інформаційні технології. Вимоги су­часності у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів». У столичному Міжрегіональному вищо­му професійному училищі зв’язку обговорювалися питання стратегії розвитку освіти в інформаційно­му суспільстві, впровадження сучасних інформа­ційних технологій, використання в навчальному процесі засобів інформації. На заході презенту­вали робітничі професії нового покоління, що за­довольнятимуть вимоги сучасного ринку праці й новітні інформаційні методики викладання в умо­вах інформатизації суспільства. За словами Дмитра Табачника, інформаційні технології дають можли­вість професійно-технічним навчальним закладам проводити профорієнтаційну роботу серед учнів­ської молоді на ранніх етапах та відбирати слуха­чів, зацікавлених у отриманні робітничої профе­сії. Міністр також звернув увагу на необхідність оновлення стандартів професійно-технічної освіти.

— Більшість із нині діючих професійних ха­рактеристик робочих професій затверджувалися ще за часів Радянського Союзу. А це, як міні­мум, двадцятирічне відставання. Тому необхід­но модернізувати та впровадити профстандарти відповідно до вимог європейського ринку праці і оновити класифікатор професій, — сказав він.

«Освіта України» № 49-50 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу