Народний депутат Сергій Баранов-Мохорт став представником Київради в парламенті. Це відкриває для киян нові можливості у відстоюванні їх інтересів, зокрема в сфері освіти.

31 травня цього року Сергій Ми­колайович уже склав прися­гу народного депутата Укра­їни. Згідно із законом, йому довелося піти з посади директора департаменту персоналу та керівних кадрів Міністер­ства освіти і науки, молоді та спорту України. Проте в його особі освітяни отримали в парламенті ще одного сво­го представника. Недаремно в Раді Ба-ранов-Мохорт увійшов до складу Комі­тету з питань науки і освіти.

І ось другий крок. Нещодавно, відпо­відно до закону про місцеве самовряду­вання та закону про статус депутатів місцевих рад, Сергій Баранов-Мохорт достроково припинив повноваження де­путата Київської міськради. Поза тим, Київрада висунула його кандидатуру як представника міської ради в парламенті.

З пропозицією мати свого уповнова­женого у Верховній Раді виступив де­путат Київради Володимир Дейнега. На сесії міськради він закликав колег під­тримати кандидатуру Баранова-Мохорта, наголосивши, що це поліпшить комуні­кацію депутатів зі «старшими» товари­шами в Раді, а також пришвидшить роз­гляд парламентарями звернень Київради.

Без перебільшення, рішення столичної ради мати свого «посла» у парламенті — серйозний крок у зміцненні позицій Києва у великій політиці. Добре відомо, що сво­го часу народні обранці нехтували інтер­есами громади міста при прийнятті зако­ну про столицю. А що казати про спроби регіональних лобі утиснути інтереси Киє­ва під час щорічних дебатів про держбюд­жет? Бо звикли, що столиця — один з най­серйозніших фінансових донорів у країні.

З часу обрання депутатом Київради в травні 2008 року і донедавна Сергій Баранов-Мохорт обіймав посаду заступ­ника голови постійної комісії з питань бюджету і соціально-економічного роз­витку. В своєму прощальному слові в статусі депутата міськради новий парла­ментар пообіцяв киянам і колегам і на­далі виправдовувати їхню довіру.

Також передбачається, що в пред­ставника Київради будуть серйозні мож­ливості для виконання своїх обов’язків, зокрема: він матиме повноцінне право виступати в парламенті від імені грома­ди міста Києва. Кожний народний об­ранець, не важливо — з опозиції чи правлячої коаліції, має право, щоб його почула вся країна.

І хоча сьогодні повноваження пред­ставника Київради в парламенті поки що не виписані, Сергій Миколайович уже може спиратися на свій досвід та на можливості народного депутата. Де­путати столичної ради звернулися до «старших» колег, щоб вирішити це пи­тання. Тож лишається трохи почекати, поки Верховна Рада затвердить поло­ження про представника.

ДОВІДКА

Інститут повноважних представників у незалежній Україні існує, і досить давно. Так, представники Президента є у Верховній Раді, в Конституційному суді, в Кабінеті Міністрів. Крім того, в Автоном­ній республіці Крим є також постійний представ­ник Президента України. На рівні міста Києва, а саме — в Київській міській державній адміністрації, є представник Кабінету Міністрів України.

Юрій ЗУЩИК,   «Освіта України» № 49-50

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу