Зокрема в Державній доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, яку щорічно готує Міністерство молоді та спорту України та Державний інститут сімейної та молодіжної політики, йдеться про освіту, проблему зайнятості, забезпечення житлом, ціннісні орієнтації молоді і здоровий спосіб життя тощо. Окремо висвітлено проблему доступності вищої освіти: “зберігається певна нерівність громадян у процесі здобуття вищої освіти: по-перше, за матеріально-фінансовими можливостями громадян; по-друге, за якістю отриманої освіти”, – йдеться в документі. А, наприклад, низький рівень якості загальної середньої освіти у сільській місцевості, на думку фахівців Мінмолодьспорту та Державного інституту сімейної та молодіжної політики, спричинений нерозвиненістю мережі ЗНЗ для здібної й обдарованої учнівської молоді. Тож є потреба в нових освітніх технологіях. Також у доповіді відзначається зростання громадянської свідомості та громадської активності молоді, що нині “більше орієнтована на цінності демократичного суспільства, насамперед на можливість самореалізації, вільного висловлювання поглядів. З огляду на це, громадська активність молоді, спрямована на розбудову дійсно демократичного суспільства, може суттєво впливати на суспільні процеси.” Занепокоєння викликає стан здоров’я школярів. “Попри те, що уроки основ здоров’я проводяться у навчальних закладах різного рівня акредитації вже протягом тривалого часу і у всіх вікових групах школярів, вони мають вкрай низьку ефективність”, – зазначено в документі. За даними Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України, здоровими можна визнати менше половини загальної кількості учнівської молоді. Загалом, докладний розгляд Державної молодіжної політики  в динаміці 2013 – 2014 років дав змогу визначити основні тенденції в її еволюції та виробити системні пропозиції.    

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу