Аналіз підготовки вищих навчальних закладів до вступної кампанії 2015 року показав, що станом на 17 січня 2015 року понад 100 вищих навчальних закладів не оприлюднили на своїх офіційних сайтах правил прийому на навчання в 2015 році, як це передбачено розділом ХХІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, що порушує норми статті 44 та статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

Крім того, в оприлюднених правилах прийому мають місце порушення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, серед яких найбільш значними є:

правила прийому не містять норми щодо забезпечення керівником вищого навчального закладу дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, відкритість і прозорість роботи приймальної комісії;

порушено строки проведення вступної кампанії;

окремі вищі навчальні заклади оголосили прийом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які видані у попередні роки;

у переліках конкурсних предметів при вступі на рівень бакалавра зазначено 5 конкурсних предметів;

додатки до правил прийому не верифіковані в ЄДЕБО;

окремі правила прийому вимагають від вступника подачу документів, не передбачених Умовами прийому;

розміщено інформацію про пільгове зарахування випускників підготовчих курсів без участі в конкурсі;

відсутні строки оприлюднення рейтингових списків;

відсутні строки прийому документів та конкурсного відбору для осіб, які здобули неповну, базову, повну вищу освіту та вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

відсутні строки прийому документів і конкурсного відбору для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів бакалавра та магістра за іншою спеціальністю;

відсутня категорія осіб «іноземці, які постійно проживають в Україні на законних підставах»;

не зазначено вимоги до рівня сертифікатів з української мови та математики – базовий чи поглиблений;

відсутня категорія осіб “члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах”;

в окремих правилах прийому визначено один конкурсний предмет як профільний;

в окремих правилах прийому навчальні заклади встановили власне право на вибірковість конкурсних предметів (термін «або»);

на окремих сайтах вищих навчальних закладів досі розміщено правила прийому 2014 року.

Міністерство наголошує на необхідності неухильного виконання вищими навчальними закладами вимог законодавчих актів і пропонує керівникам вищих навчальних закладів  невідкладно оприлюднити правила прийому на своїх офіційних сайтах. Крім того, пропонуємо додатково провести аналіз змісту правил прийому і привести його у відповідність до вимог законодавства.

Повідомляємо, що за результатами повторного моніторингу, який буде проведено Міністерством із 19 до 23 січня 2015 року, інформація щодо переліку вищих навчальних закладів, які не оприлюднили правила прийому, та порушень у правилах прийому конкретних вищих навчальних закладів  буде доведена до відома абітурієнтів шляхом її розміщення на головній сторінці офіційного сайту міністерства та через засоби масової інформації.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу