21 січня 2015 року в Міністерстві відбулось чергове засідання робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.
Визначення періодів, стадій, фаз психічного розвитку особистості необхідне для створення оптимальної системи навчання й виховання, використання в повному обсязі можливостей дитини на кожному віковому етапі. Критеріями їх визначення є системні суттєві якісні ознаки – психічні й соціальні зміни на певному етапі життя дитини.

Нагадуємо, що на попередніх засіданнях розглянуто пропозиції щодо визначення рівня розвитку дитини. Зійшлися на тому, що орієнтовні критерії мають бути лаконічними, спрямовані на допомогу педагогам і батькам в проведенні особистісно-орієнтованої  роботи  з кожною дитиною.

Під час засідання доктор педагогічних наук Галина Єльникова представила досвід використання кваліметричної моделі як інструментарію практичного застосування при визначенні рівня розвитку дитини.

Учасники робочої групи  обговорили запропоновану модель.

Довідково: термін «кваліметрія» – від латинського qualitas – “якість” і грецького melreo – “міряю”.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу