Нещодавно Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти організував роботу обласного дистанційного науково-практичного семінару «Психологічна підтримка учнів, педагогів та батьків у кризовий період». Проведення вищезазначеного заходу обумовлене складною соціально-політичною ситуацією в країні та необхідністю надання консультативної та навчально-методичної допомоги фахівцям психологічної служби щодо застосування технік і прийомів роботи з людьми в кризових станах.
70 працівників психологічної служби на форумі МОІППО обговорили такі питання: особливості консультативної роботи з учнями, педагогічними працівниками та батькам, які потребують психологічної допомоги в напрямах подолання гострих емоційних розладів і стресових станів; специфіка корекційно-відновлювальної роботи з учнями з метою формування навичок ефективної саморегуляції в напружених ситуаціях зі зниження тривожності та подолання страху; технологія проведення превентивної роботи з учнями, педагогічними працівниками та батьками з метою навчання конструктивній протидії стресовим і кризовим ситуаціям; прийоми емоційної саморегуляції, які необхідно використовувати після впливу стресових чинників; техніки стабілізації власного емоційного стану, зниження напруження, оптимізації рівня особистісної тривожності, депресивності; формування позитивних ціннісних орієнтацій із метою оптимізації процесу формування адаптаційних можливостей учнів, педагогів та батьків.

Цікавинкою дистанційного семінару було створення Психологічного онлайн-консалтингового центру для учнів, педагогів та батьків. Експертами центру виступили співробітники лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО, працівники психологічної служби Миколаївщини, які відповіли на 16 запитань від учнів та педагогів навчальних закладів області.

За інформацією МОІППО

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу