Минулого тижня в Запорізькому національному університеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Трансфер технологій: реалії та перспективи”. Під час проведення наукового заходу учасники розглянули низку питань, що стосуються законодавства в галузі трансферу технологій, інструментів комерціалізації наукових розробок, молодіжного інноваційного підприємництва, а також ухвалили рішення про створення регіональної промислової технологічної платформи на базі Запорізького національного університету.

Відкрив міжнародну конференцію проректор із наукової роботи Запорізького національного університету, професор Геннадій Васильчук. Він презентував почесним гостям та учасникам заходу створений у грудні 2013 року Центр трансферу технологій ЗНУ.

 

Крім того, промовець акцентував увагу присутніх на основних завданнях цього підрозділу, а саме: на впровадженні сучасних комерційно-перспективних наукових, науково-технічних та науково-практичних розробок ЗНУ у виробництво й у соціальну галузь на основі ефективного використання наукового потенціалу й отримання прибутку від комерціалізації цих розробок. Серед поточних завдань, які постають перед співробітниками Центру, він також назвав організацію та забезпечення сучасних методів управління в галузі інтелектуальної власності, просування на ринок і комерціалізацію науково-технічних розробок університету, координацію інноваційної діяльності вишу, забезпечення набуття вищим навчальним закладом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створеної в результаті його наукової та науково-технічної діяльності, а також сприяння введенню їх в господарський обіг.

Геннадій Васильчук наголосив, що нещодавно науково-дослідна частина вишу вже уклала першу ліцензійну угоду. «Так склалося, що багато років наші науковці плідно та ефективно працювали, але, на жаль, не комерціалізували своїх розробок. Тепер цю прогалину й має заповнити Центр трансферу технологій Запорізького національного», – резюмував проректор.

Продовжилася робота Міжнародної конференції обговоренням дії інструментів комерціалізації результатів науково-технічних розробок. Про це розповіла менеджер національної мережі трансферу технологій NTTN (м. Київ) Тетяна Покшевницька. Вона наголосила, що координує її роботу Міністерство освіти і науки України, а в мережі задіяні більше 60 учасників.

Основними завданнями Національної мережі трансферу технологій є презентація ноу-хау між науковими секторами та промисловістю, пошук партнерів та інвесторів для кооперації при розробці й впровадженні високотехнологічного наукового продукту як в Україні, так і за кордоном, організація взаємодії НМТТ із міжнародними мережами трансферу технологій тощо. Детально Тетяна Василівна зупинилася на підготовці технологічних пропозицій, що викликало активне обговорення серед присутніх у залі.

Продовжив цю інформаційну лінію виступ наступного гостя наукового зібрання – заступника директора Київського міського центру з інвестицій та розвитку Миколи Ушакова. Він розповів про підготовку технологічних профілів у європейській мережі підприємств та узагальнив роботу своєї державної бюджетної установи, що належить до структури Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

Керівник Центру трансферу технологій ЗНУ, професор Наталія Гуржій під час конференції виступила з доповіддю про технологічні платформи як ефективний інструмент інноваційних програм. У цьому ж контексті науковець озвучила пропозицію створити на базі вишу регіональну промислову технологічну платформу, сформувати склад її учасників і робочу групу, налагодити партнерські відносини з представниками ділових кіл Запоріжжя та інших міст України, зарубіжних компаній, органів державної влади національного та регіонального рівнів, навчальних закладів, науковцями – з метою пошуків та організації нових форм взаємодії в рамках зазначеної платформи.

Завідувач кафедри прикладної фізики ЗНУ, завідувач лабораторії «Металспецпроект», лауреат державної премії України в галузі науки та техніки, академік АН ВО України, професор Валерій Міщенко висловив згоду очолити новостворену структуру. До кола наукових інтересів Валерія Григоровича входять розробка нових матеріалів із підвищеними фізико-механічними властивостями та технологій їх виробництва. Чимало пропозицій щодо складу учасників і напрямів роботи цієї структури надійшло також від начальника технічного відділу ВАТ «Дніпроспецсталь» Бориса Левіна.

Робота вчених і практиків продовжилася  в чотирьох секціях. Науковці у своїх доповідях розглянули такі теми: політика, законодавство, методологія й освіта в галузі трансферу технологій і захисту прав інтелектуальної власності, міжнародні інструменти трансферу технологій (мережі трансферу технологій, соціальні мережі, технологічні платформи, аукціони, програми ЄС, молодіжне інноваційне підприємництво, комерціалізація інновацій, системний аналіз і прийняття інноваційних рішень).

Присутні на заході дискутували з багатьох актуальних проблем та нюансів розвитку галузі трансферу технологій: щодо венчурних інвестиційних фондів, технопарків, ролі транснаціональних корпорацій, охорони та захисту інтелектуальної власності, комерціалізації розробок у галузі штучного інтелекту, перспектив створення молодіжних інноваційних бізнес-інкубаторів, маркетингових інноваційних рішень, а саме – нейромаркетингу. Чимало доповідей присвятили й вивченню аналогічного досвіду таких країн, як Білорусь, США та інших.

За підсумками роботи Міжнародної конференції ухвалили чимало важливих рішень, більшість яких стосувалася створення регіональної технологічної платформи в рамках державно-приватного партнерства. Наразі одним із нагальних завдань, що стоїть перед фундаторами, залишається доведення до відповідних інстанцій, органів влади, наукової громадськості важливих ініціатив науковців Запорізького національного університету. Із діяльністю Центру трансферу технологій Запорізького національного університету можна ознайомитись за адресою: http://web.znu.edu.ua/ctt.

Прес-центр ЗНУ

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу