30 січня 2015 року під головуванням заступника міністра освіти і науки Максима Стріхи та віце-президента Національної академії наук України Антона Наумовця відбулося засідання Міжвідомчої науково-координаційної  ради з організації та супроводу виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки.

На засіданні було заслухано інформацію про результати виконання Програми за 2010-2014 роки її державними замовниками – МОН, Держінформнауки та НАН України.

Під час обговорення було зазначено, що прийняття Програми відповідало вимогам і світовим тенденціям розвитку науки, її виконання дало можливість отримати нові важливі наукові та прикладні результати, свідченням чого стали: наукові публікації у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, розроблені нові технології, технологічні регламенти, наноматеріали, отримані патенти на корисні моделі, подані заявки на винаходи.

Результати Програми вже сьогодні застосовуються в практичній діяльності наукових установ та медичних закладів, зокрема й для підготовки нових висококваліфікованих кадрів; низку технологій і науково-технічних розробок впроваджено на виробництві. І все це, попри те, що Програму профінансовано лише на рівні 10 % від обсягів, передбачених урядовим рішенням. З цих же причин не було досягнуто всіх цілей і не були виконані всі завдання, передбачені  Програмою.

Під час обговорення було висловлено низку критичних зауважень до робіт, виконаних ПАТ «НВК «Наука», Львівською філією ПАТ «НВК «Наука» та ДП «ДНДЦ «Фонон».

Із метою фахової підготовки заключного звіту за Програмою для подання його Кабінетові Міністрів України ухвалено рішення утворити  спільну робочу групу Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу