17 липня міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник узяв участь у засіданні Громадської ради при МОНмолодьспорту. «Створення Громадської ради – прозорий демократичний процес, якому передувала цікава й масштабна робота. І, що є вкрай важливим – у результаті цієї роботи був створений справді робочий орган, функціонування якого, без сумніву, приведе до продуктивної діяльності обраного колективу», – заявив міністр. Необхідність налагодження ефективного діалогу МОНмолодьспорту із представниками широкої громадськості не викликає сумнівів у суспільстві. Адже врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики є одним із неодмінних атрибутів демократичної держави. Саме тому для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту, ефективної взаємодії МОНмолодьспорту з інститутами громадянського суспільства та здійснення громадського контролю за діяльністю міністерства створено постійно діючий колегіальний виборний громадський консультативно-дорадчий орган – Громадську раду. Міністр Дмитро Табачник під час виступу подякував усім, хто долучився до цієї нелегкої колективної роботи, за прагнення до плідної співпраці, розуміння її важливості для суспільства. Для вирішення поставлених завдань Громадська рада має право створювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комісії, ініціативні та експертні групи тощо), а також залучати фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів. Саме у форматі такого загально громадського обговорення будуть вирішуватися галузеві питання, актуальні для нашого суспільства. – У мене є одне, але важливе прохання до всіх членів Громадської ради, – заявив Дмитро Табачник, – будьте максимально відкритими і уважними до чужих ідей. І те, що спершу здається, так би мовити, безальтернативним рішенням, може бути розглянуто з іншого боку: хотілося, щоб ваші ідеї та пропозиції зазнавали збагачення або певної аргументованої трансформації – це виведе роботу нашої Громадської ради на дивовижно високий рівень. Окрім того, міністр підписав лист до керівників ВНЗ, які мають сприяти членам Громадської ради при МОНмолодьспорту у спостереженні за роботою приймальних комісій під час вступної кампанії 2012 року. А також треба дотримуватися вимог, визначених статтями 302, 303 Цивільного Кодексу України та Законом України «Про інформацію». «Хотілося б, щоб ті з вас, хто бажає стати спостерігачами, моніторили хід вступної кампанії та допомагали прозорості роботи приймальних комісій», – висловив сподівання Дмитро Табачник. Водночас голова Громадської ради Ярослав Болюбаш зауважив, що освіта є найбільш відповідальною галуззю, в якій не можна робити помилок. Саме тому одним із найважливіших завдань діяльності Громадської ради, на думку її голови, є робота на засадах чесності, відкритості та професіоналізму. Ярослав Болюбаш наголосив на важливості виокремлення найбільш гострих, навіть болючих, питань і винесення їх на обговорення. «Крім того, необхідно залучати до роботи й тих, кого не обрали до складу Громадської ради, – зазначив Ярослав Якович,  –  у жодному разі не втрачати з ними контактів». Питання, що були винесені на порядок денний засідання, стосувалися розгляду пропозицій і зауважень до Положення про Громадську раду, її регламенту, кількості та спрямування Постійних комісій, формування їх постійного складу тощо. Питання про підготовку плану роботи Громадської ради на поточний рік було запропоновано розглянути після надання членами Громадської ради відповідних пропозицій. Учасники засідання також обговорили пропозиції та зауваження до Закону України «Про громадські об’єднання».   За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу