Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на навчання в аспірантурі за державним замовленням на кошти юридичних і фізичних осіб на 2015 рік за науковою спеціальністю в галузі педагогіки  – Теорія і методика професійної освіти.

Аспірантура з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

Документи приймаються з 11 травня по 1 червня 2015 р. і подаються здобувачем особисто.

Вступні іспити до аспірантури – з 10 по 30 червня 2015 р.

Зарахування до аспірантури з 1 вересня 2015 р.

Вступник до аспірантури повинен мати стаж роботи за профілем обраної спеціальності не менш ніж два роки після закінчення вищого навчального закладу.

Подаються такі документи: заява; особовий листок з обліку кадрів (з фото та двома печатками); завірена нотаріально копія диплома про освіту (з додатком); трудова книжка (копія для заочного навчання); медична довідка за формою № 086-у; перелік друкованих праць (за наявності); лист-клопотання з місця роботи та гарантійний лист на бланку установи; посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності); копія паспорта; копія ідентифікаційного коду; реферат за темою дослідження (25 стор.) з рецензією та оцінкою наукового керівника або ксерокопії двох статей, опублікованих у фахових виданнях або виданнях, включених до наукометричних баз даних; папка для паперів (картонна); швидкозшивач (картонний).

Документи подавати за адресою: завідувачу аспірантури Львівського НПЦ ІПТО НАПН України, вул. Кривоноса, 10, м. Львів, 79008.

 Довідки за телефонами: (032) 275-29-91, 097-923-13-61 (завідувач аспірантури – Лариса Анатоліївна Руденко)