Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 19 лютого 2015 року переведено на навчання за кошти державного бюджету студентів із вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей до вищих навчальних закладів, що розташовані в інших областях України, з урахуванням форм навчання, напрямів, спеціальностей та курсів до вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. Міністерство доручило керівникам ВНЗ, підпорядкованих МОН, до яких переводяться на навчання студенти Донбасу, збільшити обсяг державного замовлення у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, форм навчання, курсів, напрямів, спеціальностей. Зарахування студентів здійснюється відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 1210 «Деякі питання організації освітнього процесу у навчальних закладах» щодо переведення на навчання за державним замовленням, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. №87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки».