26-27 березня 2015 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбудеться Всеукраїнська наукова інтернет-конференція молодих вчених «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов і культур студентів вищих навчальних закладів».

Метою конференції є розробка та обговорення актуальних проблем застосування сучасних технологій навчання іноземних мов і культур студентів вищих навчальних закладів, які охоплюють питання методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов, лінгводидактики, лінгвокультурології, етноорієнтованої методики викладання мов тощо. Серед завдань конференції є поширення теоретико-методологічного та практичного досвіду, а також результатів лінгвопедагогічних і методичних досліджень у галузі викладання мов у контексті інноваційного характеру сучасної освіти.

Робота конференції планується за такими секціями:

– інформаційно-комунікаційні технології у лінгвістиці, лінгводидактиці та міжкультурній комунікації;

– нанотехнології у лінгводидактиці;

– етноорієнтована методика навчання іноземних мов та культур;

– когнітивно-прагматичні дослідження медійного дискурсу;

– міжкультурна стандартизація в контексті освітніх інновацій;

– методика викладання іноземних мов та культур у вищому навчальному закладі.

До участі в конференції запрошуються керівники загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі, професорсько-викладацький склад, студенти, аспіранти та молоді вчені.

Матеріали приймаються до 1 березня 2015 року.

За інформацією ДДПУ ім. І. Франка