Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, адже досі в Україні не було механізму додаткового розподілу і перерозподілу загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 103? – 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами.

Зміни до Бюджетного кодексу України дають змогу фінансувати загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Крім того, відтепер Кабінет Міністрів України має право здійснювати розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 103? – 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами.

Над проектом закону, ініційованим Кабінетом Міністрів України, працювали комітети ВР, зокрема з питань бюджету, соціальної політики, науки і освіти, з питань запобігання і протидії корупції та з питань європейської інтеграції.

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

Закон України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 — 51, ст. 572) такі зміни:

1) підпункт “а” пункту 7 частини першої статті 87 доповнити абзацом такого змісту:

“загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;”;

2) підпункт “б” пункту 2 частини першої статті 90 після слів “професійно-технічних” доповнити словами “та інших”;

3) у статті 1033:

пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:

“1) кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;”;

в абзаці першому частини четвертої та частині п’ятій слова “навчальних закладів” замінити словами “та інших державних та комунальних навчальних закладів, які надають послуги з підготовки робітничих кадрів на умовах державного замовлення”;

4) у статті 108:

в абзаці другому частини другої слово “щодекадно” замінити словами “щодекадно/двічі на місяць”;

частину шосту доповнити новим другим реченням такого змісту: “Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 1032 — 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюються Кабінетом Міністрів України.”;

5) у розділі VI “Прикінцеві та перехідні положення”:

абзац третій пункту 20 після слова “утримання” доповнити словами “дошкільних навчальних закладів,”;

у пункті 27 слова “відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 цього Кодексу” виключити.

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

              Голова
Верховної Ради України

 

 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

 

Чинна редакціяРедакція з урахуванням змін
Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України7) освіту:а) загальну середню освіту:…

Відсутній.

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України7) освіту:а) загальну середню освіту:…

загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності);

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших  навчальних закладах державної та комунальної власності);

Стаття 1033. Субвенція на підготовку робітничих кадрів1) кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 1. Субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних навчальних закладів.

 

 

 

 1. Залишки коштів за субвенцією на підготовку робітничих кадрів на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
Стаття 1033. Субвенція на підготовку робітничих кадрів1) кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 1. Субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших державних та комунальних навчальних закладів, які надають послуги з підготовки робітничих кадрів на умовах державного замовлення.

 

 1. Залишки коштів за субвенцією на підготовку робітничих кадрів на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних та інших державних та комунальних навчальних закладів, які надають послуги з підготовки робітничих кадрів на умовах державного замовлення.
Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертівПерерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України. 

 1. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім субвенцій, передбачених статтями 103 2 – 103 5 цього Кодексу) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертівПерерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно/двічі на місяць відповідно до розпису Державного бюджету України. 

 1. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім субвенцій, передбачених статтями 103 2 – 103 5 цього Кодексу) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенцій, передбачених статтями 1032 – 1035 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені:

підпунктами “а”, “б” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня;

 

 1. Установити, що у 2015 році у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, Кабінет Міністрів України може визначати такі державні органи головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) та відкривати їм нові бюджетні програми відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 цього Кодексу.
Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені:

підпунктами “а”, “б” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”, за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня;

 

 1. Установити, що у 2015 році у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, Кабінет Міністрів України може визначати такі державні органи головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) та відкривати їм нові бюджетні програми.

 Міністр фінансів України                                                                                                                       Н. ЯРЕСЬКО

 

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *