3 березня 2015 року в Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання міжвідомчої наради щодо виконання завдань Рекомендацій парламентських слухань з питань освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі дітей з інвалідністю.

Фахівці Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики спільно з представниками недержавних організацій визначили механізм ефективної міжвідомчої  взаємодії з реалізації прав дітей з особливими потребами у відповідних сферах, обговорили порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення під час супроводу таких дітей, надання послуг дітям в інклюзивному середовищі шляхом залучення коштів, зокрема ресурсів громадських організацій, благодійних фондів.

Завзято обговорювалося питання можливості закріплення на законодавчому рівні принципу «гроші ходять за дитиною» – щодо можливості передачі коштів із державного та місцевих бюджетів до закладу, який обрали батьки дитини для отримання освітніх, соціальних та інших послуг. Підтримано також необхідність залучення закладів освіти до системи державно-приватного партнерства.

Всі учасники  засідання відзначили  важливість розроблення та прийняття на офіційному рівні стандарту послуги «раннє втручання» – комплексної системи послуг сім`ї, в якій народилася дитина з неповносправністю чи ризиком розвитку такої. Адже ця система послуг скерована на раннє виявлення, терапію та профілактику порушень розвитку дитини та функціонування її сім`ї й  забезпечується мультидисциплінарною командою фахівців.

Також було зазначено, що на сьогодні вже розроблено низку документів із питань  впровадження  інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах.

За підсумками заходу будуть розроблені нормативно-правові акти щодо порядку супроводу дітей з особливими потребами від народження до повноліття, умови оплати праці за посадою асистента вчителя, встановлення єдиних норм харчування для інтернатних закладів та інші акти, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами та педагогічних працівників, які працюють у класах чи групах з інклюзивним навчанням.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу