13 березня 2015 року відбудеться прес-конференція міністра освіти і науки України Сергія Квіта з питань реформування системи професійної освіти. Нагадаємо, що Міністерством освіти і науки України підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійно-технічної освіти», розроблений на виконання прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 р. № 156-VI «Про вищу освіту» та з урахуванням положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. Даним законопроектом пропонується врегулювати питання щодо удосконалення управління професійною освітою шляхом делегування відповідних функцій місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, що сприятиме посиленню їх ролі у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах. Передбачено насамперед переформатування професійно-технічних навчальних закладів: створення регіональних центрів професійної освіти та професійних коледжів. З вузькопрофесійних ПТНЗ, якими вони є зараз, створення багатопрофільних професійних навчальних закладів нового типу, які готуватимуть фахівців усіх без винятку професій та спеціальностей, яких потребує конкретний регіон. Рішення про створення таких навчальних закладів прийматимуть місцеві органи виконавчої влади за погодженням з МОН.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу