16 – 18 жовтня 2013 року Хмельницький національний університет приймав учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». Конференцію організовано за участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Хмельницького національного університету, Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевськоі у Варшаві, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Російської академії освіти. У конференції взяли участь понад сто провідних науковців з усіх регіонів України, Російської Федерації та Республіки Польща, зокрема більше 20 докторів наук, професорів, дійсних та іноземних членів Національної академії педагогічних наук України, серед яких були такі визначні особистості, як президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві Франтішек Шльосек, директор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Російської академії освіти Ірина Соколова, а також інші відомі та шановані вчені Російської Федерації та України.  Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Хмельницького національного університету професор Микола Скиба: «Великою гордістю є те, що саме Поділля, Хмельниччина і Хмельницький національний університет стали діалоговим майданчиком для зустрічі представників різних держав. Проведення конференції у Хмельницькому національному університеті – це водночас і прояв довіри та поваги, і визнання науково-освітнього потенціалу класичного вищого навчального закладу з п’ятдесятилітньою історією й традиціями», – наголосив Микола Єгорович. Привітати учасників з України, Республіки Польща та Російської Федерації завітав перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Упродовж останніх десятиріч головною проблемою в системі вищої освіти України було і залишається питання щодо забезпечення якості підготовки фахівців на рівні вимог, що їх висуває держава, які повсякчас зростають. Нині ця проблема особливо гостро постає у зв’язку із входженням України в Європейський освітній простір відповідно до Болонської декларації. Вадим Дмитрович зазначив, що Глава держави Віктор Янукович напередодні Вільнюського саміту поставив перед вітчизняною наукою дуже важливі завдання щодо європейської інтеграції. Саме тому Хмельницький національний університет постійно шукає нові напрями підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, і водночас зберігає та оновлює традиційні для університету технічні спеціальності. Сучасне середовище, в якому функціонує вища школа, характеризується новими важливими чинниками, які ще півстоліття тому чітко себе не виявляли і не могли суттєво впливати на якісні та кількісні показники її розвитку. Це насамперед стосується інформаційних технологій, які стрімко розвиваються та поширюються як у виробничій, так і в невиробничій сферах діяльності, зокрема і в системі освіти. Посадовець наголосив, що базою для широкого застосування нових технологій у навчальному процесі університету сьогодні, безумовно, є далекоглядна політика його керівництва щодо комп’ютеризації основних напрямів діяльності навчального закладу. Завдяки цьому університет володіє потужним парком комп’ютерної техніки, що дає змогу здійснювати якісну підготовку студентів різних спеціальностей. Розпочав роботу конференції президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень з доповіддю «Інноваційна освіта в суспільстві», в якій зазначив, що «суспільство знань» є умовою соціальних інновацій, які визначають систему інших змін, і наголосив, що необхідно радикально змінити ставлення суспільства до освіти, яка має відповідати вимогам сучасності. Від Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України на конференції була присутня Вікторія Косик, начальник відділення стратегії розвитку освіти, яка проаналізувала сучасний стан дистанційної освіти в Україні та висвітила нагальні проблеми, для рішення яких розроблено нове Положення про дистанційну освіту. Під час конференції відбулася урочиста церемонія присудження найпочеснішого титулу Хмельницького національного університету «DOCTOR HONORIS CAUSA» громадянину Республіки Польща доктору педагогічних наук, професору, директору Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, президенту наукового товариства «Польща – Україна» – Франтішеку Шльосеку. «Я маю честь і відповідальну місію вітати на українській землі відомого вченого в галузі теорії і методики професійної освіти, умілого організатора науки, щедрого своїми талантами вчителя і надзвичайно добру людину – пана Франтішека Шльосека. Це визнання великих заслуг у розвитку наукової та освітньої співпраці між двома університетами, що є одночасно співпрацею двох великих європейських держав і народів», – наголосив ректор ХНУ, професор Микола Скиба. Своєю відданою працею на освітянській та науковій ниві Франтішек Шльосек зробив вагомий внесок у розвиток українсько-польської співпраці в галузі педагогічної науки, а саме в галузі теорії та методики професійної освіти, дидактики професійної школи, педевтології. Результати його багаторічних досліджень відображаються в наукових і навчально-методичних працях – це понад 500 наукових праць із проблем теорії та методики професійного навчання, серед яких 11 монографій, словник, 9 навчально-методичних посібників, навчальні програми зі спеціальних дисциплін для професійно-технічних закладів освіти. Багато розробок польського вченого широко використовуються у вищих навчальних закладах України. Освіта ХХІ століття потребує усвідомлення, успадкування, трансляції й збереження загальнолюдських цінностей на етнокультурному, міжкультурному та полікультурному рівнях. Україна та Польща належать до тих країн, які активно налагоджують стратегічне партнерство, перебувають у процесі розбудови національних держав. У рамках конференції відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів громадської відзнаки – «Василь Зеньковський». Серед номінантів видатні сучасники в галузі педагогіки, психології, філософії, педагогічного менеджменту України Анатолій Кузьминський, Валентин Рибалка, Володимир Ільїн та Російської Федерації – Ірина Соколова. В галереї творчих особистостей представлений доробок як науковців, так і діячів культури та загальної середньої освіти Хмельницької області, зокрема директора Лисецької загальноосвітньої школи Дунаєвецького району Хмельницької області Ніни Кубатої та заслуженого художника України, викладача кафедри дизайну ХНУ Олександра Гуменчука.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу