Скільки саме коштів буде витрачено на проведення наукових  конференцій у 2012 році? 

від 14.05.2012 р.

№ 576

 Про фінансування міжнародних наукових заходів у 2012 році
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл коштів, передбачених для фінансування у 2012 році міжнародних наукових заходів, що додається.
2. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков  А.Д.) забезпечити підготовку проектів договорів про фінансування у 2012 році міжнародних наукових заходів до їх підписання.
3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) забезпечити у 2012 році фінансування міжнародних наукових заходів в обсязі 1483,3 тис.грн. (один мільйон чотириста вісімдесят три тисячи триста гривень) за рахунок коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії», згідно з додатком.
4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Дєньга Л.П.) забезпечити перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт згідно з документами, поданими департаментом наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.).
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр (підпис) Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
______________ 2012 № _________
Розподіл коштів, передбачених для фінансування у 2012 році міжнародних наукових заходів

п/п

Назва заходу

Виконавець

Строк виконання

Сума

(тис.

грн.)

1.

ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку»

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара МОНмолодьспорт

березень

2012 р.

10,0

2.

Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України»

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

МОНмолодьспорту

квітень

2012 р.

15,0

3.

16-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті»

Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту

квітень

2012 р.

40,0

4.

ХХ міжнародна науково-практична конференція «MicroCAD-2012»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

МОНмолодьспорту

травень 2012 р.

15,0

5.

XXXVIII Міжнародна науково-практична конфе-ренція «Застосування лазерів у медицині та біології: імунологія»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту

травень

2012 р.

30,0

6.

Міжнародна науково-практична конференція “Традиції та новації в інформаційному забезпечен-ні науки та освіти”

Таврійський національний університетом імені

В.І. Вернадського МОНмолодьспорту

травень

2012 р.

10,0

7.

Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток промисловості і суспільства»

Криворізький національний університет МОНмолодьспорту

травень

2012 р.

25,0

8.

Міжнародна наукова конференція «Молодь в авіації: нові рішення та передові технології»

Запорізький національний технічний університет МОНмолодьспорту

травень

2012 р.

20,0

9.

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря на

МОНмолодьспорту

травень

2012 р.

15,0

10.

Міжнародна науково-технічна конференція «Захист інформації і безпека інформаційних систем»

Національний університет «Львівська політехніка» МОНмолодьспорту

травень –

червень

2012 р.

10,0

11.

5-та міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

МОНмолодьспорту

червень

2012 р.

20,0

12.

Науково-практична конфе-ренція «Енергоефективні університети»

Запорізький національний університет МОНмолодьспорту

червень

2012 р.

280,0

13.

13 Конгрес Європейської звукохімічної Асоціації ESS

Національний університет «Львівська політехніка» МОНмолодьспорту

липень

2012 р.

30,0

14.

V Ювілейна міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки»

Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту

вересень-жовтень

2012 р.

50,0

15.

Українсько-Польсько-Литовська конференція з фізики сегнетоелектриків

Інститут фізичної оптики

МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

23,0

16.

V Всесвітній конгрес «Авіація у ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

50,0

17.

11-та Міжнародна науково-практична конференція «Наноматеріали: застосу-вання та властивості»

Сумський державний університет МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

40,0

18.

XVIII міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність-2012»

Національний технічний університет «Харківський політех-нічний інститут»

МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

20,0

19.

Міжнародна науково-технічна конференція «Машинобудування і техносфера XXI століття»

Донецький національний технічний університет МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

40,0

20.

XXII–а міжнародна науково-технічна конференція

«НВЧ–техніка і телекомуні-каційні технології». «КриМіКо -2012».

Севастопольський

національний технічний університет МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

30,0

21.

Міжнародна науково-технічна конференція «Методи і засоби вимірювання фізичних величин» Температура-2012

Національний університет «Львівська політехніка» МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

10,0

22.

XIV Міжнародна наукова конференція «Електро-механіка, електротехнології, електротехнічні матеріали и компоненти» (МКЕЕЕ-2012)»

Таврійський національний університетом імені

В.І. Вернадського МОНмолодьспорту

вересень

2012р.

15,0

23.

ХVІІ науково-технічна конференція «Міжнародний конгрес двигунобудівників»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

МОНмолодьспорту

вересень

2012 р.

30,0

24.

Міжнародна наукова конференція «Екологія, людина, суспільство»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

вересень

2012 р.

20,0

25.

Міжнародна науково-практична конференція «Від науки до бізнесу: комерціалізація наукових досліджень вищих навчальних закладів»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

100,0

26.

Міжнародна наукова конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки»

Чернівецький національний університет імені

Ю. Федьковича МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

10,0

27.

ІV Міжнародна конференція по оптоелектронним технологіям «ФОТОНІКА – ОДС 2012»

Вінницький національний технічний університет МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

15,0

28.

Міжнародна наукова конференція«Високі технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енерго-ефективність, технології високих напруг»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

300,0

29.

XXXVIII Міжнародна науково-практична конфе-ренція «Застосування лазерів у медицині та біології: неврологія»

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

30,0

30.

Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології в текстильній промисловості»

Хмельницький національний університет

МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

18,0

31.

Міжнародна науково-практична конференція « Актуальні питання зайнятості, участі та соціальної інтеграції європейської молоді: сучасний науковий дискурс»

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

МОНмолодьспорту

жовтень

2012 р.

112,3

32.

IX міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуаль-них систем»

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара МОНмолодьспорту

листопад

2012 р.

20,0

33.

Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин»

Національний університет «Львівська політехніка» МОНмолодьспорту

листопад

2012 р.

30,0

Усього

1483,3

Директор департаменту

наукової діяльності та ліцензування (підпис) О.В. Якименко

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу