Нещодавно в ліцеї КНУ ім. Т.Г. Шевченка відбулося засідання Піклувальної ради ліцею, на якому обговорювалась Концепція національно-патріотичного виховання «Громадянин України ІІІ тисячоліття» і Програма «Обдарованість». Засідання ради вів її голова – перший президент України Леонід Макарович Кравчук. У роботі взяли участь державники, правники, науково-мистецька еліта, освітяни столиці та вчителі ліцею. Головним було питання національно-патріотичного виховання особистості, здатної творчо підходити до вирішення життєвих проблем, протистояти рутині і нівеляції, спроможної жити і діяти в правовому колі демократичної України. Формування нації було і залишається генеральною лінією виховного процесу освітнього закладу. Основні положення Концепції представила Ганна Стефанівна Сазоненко, директор ліцею, народний учитель України, кандидат педагогічних наук. Вона наголосила: «Європейськість української освіти передбачає виховання громадянина України як громадянина Європи і Світу, а виховання – це спільна відповідальність держави, суспільства, вчителів і батьків». «Ліцей під керівництвом нашого директора Ганни Стефанівни був і залишається дійсно першим унікальним закладом, що виховує саме національну еліту нашої держави», – наголосив Л.М. Кравчук. Учасники зібрання дали високу оцінку Концепції, відзначили її стратегічну спрямованість, глибинний національно-патріотичний дух. Серед висловлених міркувань та оцінок заслуговують на увагу пропозиції членів Піклувальної ради ліцею: Мовчана Павла Михайловича, голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка; Базилевича Віктора Дмитровича, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора економічних наук, професора; Страннікова Андрія Миколайовича, депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, директора Інституту політичної освіти; Чередниченка Олександра Івановича – завідувача кафедри теорії і практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, академіка АН ВШ України, професора. У виступі Павла Мовчана прозвучала стурбованість і тривога мистецької еліти: «На жаль, на сьогодні такі слова, як патріотизм, українська героїка, нація не набули належної значущості. Їх завжди боялися. Я вдячний нашому ліцею, директору Ганні Стефанівні за Концепцію, яка спонукає до серйозної роботи освітян не лише України, а й Світу в царині національно-патріотичного виховання». Віктор Базилевич наголосив, що традиції ліцею в питаннях національно-патріотичного та громадянського виховання мають стати визначальними у сучасному освітньому процесі. Про роль майбутньої еліти у реформуванні освіти, про важливість підтримки освітян громадськими об’єднаннями, науковими, державними інституціям та міністерствами говорив Андрій Странніков. Олександр Чередниченко порушив питання історичного аспекту виховання: «Настав той час, коли наш ліцей має стати Центром комунікації між навчальними закладами України, і особливо в питаннях історії, української мови, патріотизму, тому ми маємо допомагати поширювати, як промені, добрі традиції та ініціативи закладу на весь український ареал». Після активного обговорення учасники засідання прийняли відповідну ухвалу, в якій акцентували на важливості обговорюваної теми і прийнятому рішенні консолідації зусиль громадськості навколо актуальних проблем національно-патріотичного виховання, необхідності підвищення якості підготовки ліцеїстів до життя, їх компетентності, створенні закладом найкращих умов для творчого зростання особистості Але найголовніше – не проза дня, хоча саме вона і була в центрі уваги колективу ліцею та Піклувальної ради. Найсуттєвішою стала обрана висота, дух життєтворчості, бажання зростати і діяти заради блага кожного і всіх в ім’я добра і миру в Україні. Радість приходить згори, коли громада береться за добрі справи… Тож віримо, що ми в змозі об’єднуватися, бути єдиними у святому прагненні добротворення.      Катерина Бальоха, заслужений вчитель України Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка