Міністерством освіти і науки затверджене нове Положення про золоту медаль та срібну медаль, яким визначено механізм нагородження школярів за досягнення у навчанні. Відповідний наказ підписаний міністром освіти і науки і вже пройшов процедуру реєстрації у Міністерстві юстиції. Документом передбачено, що нагородження золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” та срібною медаллю “За досягнення у навчанні” є видом морального стимулювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності. Список претендентів на нагородження золотою або срібною медалями визначається керівником навчального закладу за результатами річного оцінювання в 10-му класі та першому семестрі 11-го класу і затверджується на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення. Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо), нагороджуються золотою та срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11-му класі. Положенням встановлено, що золотою медаллю нагороджуватимуться випускники шкіл, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів із предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання). Срібною медаллю нагороджуватимуться випускники, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів і за результатами семестрового, річного оцінювання та ДПА мають досягнення в навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж із двох предметів навчального плану. Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями має ухвалюватися на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу.