Відповідно до Умов прийому, на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 15.10.2014 № 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 р. за № 1390/26167, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до ВНЗ за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Приклад обрахування середнього балу документа про повну загальну середню освіту наводиться у листі Міністерства № 1/9-209 від 22.04.2015.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу