Організація літньої оздоровчої кампанії дітей є складовою частиною безперервного та послідовного процесу навчання та виховання. У дитячих закладах відпочинку створюються умови для педагогічно обґрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля дітей, творчого розвитку, духовного та інтелектуального збагачення, розширення світогляду. Як організувати літній відпочинок школярів? Як сприяти оздоровленню дітей? Як допомогти дітям цікаво і корисно провести час у пришкільному таборі? – ці та інші питання розглядали 07 травня 2015 року на інструктивно-методичній нараді «Про підготовку до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року» для відповідальних за організацію виховної роботи у таборах із денним перебуванням і вчителів англійської мови, які працюватимуть у літніх мовних таборах. Захід було організовано та проведено департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунальним навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». Роботу наради відкрила Бендерець Наталія Миколаївна, проректор із міжнародної діяльності та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук, яка звернулася із вітальним словом до учасників наради та окреслила мету і завдання заходу. Із питань нормативно-правового забезпечення функціонування пришкільних таборів виступила Бойченко Антоніна Михайлівна, головний спеціаліст, відділу соціального захисту інтернатних та позашкільних закладів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Пєтушкова Лариса Антонівна, завідувач кабінету практичної психології і соціальної роботи відзначила особливу роль психологічного супроводу у пришкільному таборі. Вона прокоментувала виконання Закону України «Про захист суспільної моралі», розкрила питання забезпечення прав дитини у пришкільному таборі та профілактики суїцидальної поведінки дітей та учнівської молоді. Про організацію гурткової, туристсько-краєзнавчої, спортивно-масової роботи у пришкільному оздоровчому таборі розповіла Минзар Світлана Анатоліївна, завідувач методичним відділом КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». Карпенко Валерій Вікторович, завідувач навчально-методичного кабінету охорони праці висвітлив питання безпеки життєдіяльності й охорони праці в пришкільному таборі, проаналізував необхідні документи для відкриття та функціонування закладу. У практичній частині учасники наради працювали в двох групах: 1-ша – відповідальні за організацію виховної роботи у таборах, 2-га – учителі англійської мови, які працюватимуть у мовних таборах. Презентатором і модератором групи № 1 була Боярчук Ольга Іллівна, завідувач навально-методичного кабінету виховної роботи та позашкільної освіти КЗ КОР «КОІПОПК». Вона проаналізувала проблеми, які знижують ефективність виховної роботи в умовах пришкільного оздоровчого закладу і призводять до формалізму її організації. Промовець зазначила, що наявність і реалізація програми роботи табору відрізняє змістовне дозвілля від окремих розрізнених заходів, забезпечує чіткість та упорядкованість діяльності всіх підрозділів табору та комплексний підхід до виховання. Учасники групи виробили основні ідеї програми (назву, логіку побудови виховної системи табору), форми і методи роботи, розробили календарно-тематичний план програми. Доповідачами у групі № 2 були Бендерець Н. М., Очеретяна Альона Валеріївна, завідувач навчально-методичного кабінету іноземних мов  КЗ КОР «КОІПОПК», Сорочинська Світлана, старший тренер міжнародного освітньо-методичного центру «Пірсон». Під час роботи в групі були розглянуті такі питання: використання онлайн-ресурсів з англійської мови у навчальній  діяльності мовних таборів; організація проектної роботи з учнями у мовних таборах на основі матеріалів спецвипуску міжнародного ділового журналу «Image.ua», видання «Taras Shevchenko. 200 years»; етапи роботи з мовними проектами для учнів різних вікових груп; практикум із планування та використання методичних розробок для роботи з учнями у літніх мовних таборах. ? У процесі інструктивно-методичної наради було організовано роботу круглого столу «Підготовка до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року» та прийнято рекомендації: 1. Організувати та провести інструктивно-методичні наради з питань підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року. Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу з оздоровлення учнів та керівники районних, міських психологічних служб Травень 2015 року 2. Включити до штатного розпису пришкільних таборів практичного психолога з метою здійснення психологічного супроводу оздоровчо-виховного процесу. Керівники пришкільних оздоровчих таборів  Постійно 3. Провести навчальні семінари для відповідальних за організацію виховної роботи у пришкільному оздоровчому таборі. Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують виховну роботу Травень 2015 року 4. Проаналізувати програми (плани) роботи пришкільних оздоровчих таборів на предмет оптимального добору форм і методів роботи. Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів,  які координують виховну роботу Травень 2015 року 5. Включити до програм роботи пришкільних оздоровчих таборів профілактичні тренінги: «Дорослішай на здоров’я», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Маршрут безпеки», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні» тощо. Керівники пришкільних оздоровчих таборів  Постійно 6. Забезпечити дотримання прав дітей під час діяльності пришкільних оздоровчих таборів відповідно до чинного законодавства. Керівники пришкільних оздоровчих таборів  Постійно 7. Вивчити перспективний досвід роботи пришкільних оздоровчих таборів з метою його узагальнення і представлення на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини» та розміщення на сайті «Мій кращий урок». Методисти районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують виховну роботу  та керівники районних, міських психологічних служб Протягом 2015/2016 навчального року 8. Дотримуватися основних принципів та етапів організації проектної роботи з англійської мови у процесі роботи літніх мовних таборів. Учителі англійської мови області Червень 2015 року 9. Використовувати матеріали видання «Taras Shevchenko. 200 years» у процесі роботи з учнями в літніх мовних таборах (електронна версія видання: http://image.ua/taras-shevchenko/). Учителі англійської мови області Червень 2015 року 10. Забезпечити якісне проведення занять з англійської мови у літніх мовних таборах, використовуючи автентичні матеріали, а саме: методичні матеріали британських видавництв, які розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Літні мовні табори», режим доступу: http://www.mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/;  онлайн-матеріали, які розроблені Британською Радою, режим доступу: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source=lekids&utm_medium=header-tab&utm_campaign=learnenglish-kids (для дітей молодшого шкільного віку); http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ (для підлітків); http://www.teachingenglish.org.uk/ (ресурс для вчителів англійської мови); британські навчальні буклети; освітні журнали та газети. Учителі англійської мови області Червень 2015 року 11. Розробити та вручити заохочувальні сертифікати (режим доступу до ресурсу: http://www.123certificates.com/school.php) учасникам літніх мовних таборів з метою їх мотивації до подальшого оволодіння англійською мовою. Учителі англійської мови області Червень 2015 року Інформація Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації