Міністерство освіти і науки, молоді та спорту провело моніторинг 20-ти вищих навчальних закладів різного підпорядкування щодо подання вступниками заяв з сумою конкурсних балів сертифікатів не менше 420, тобто тих, хто має не менше 140 балів з профільних предметів у розрізі регіонів.

Так, за даними Єдиної державної бази з питань освіти станом на 24 липня 2012 року на відповідні місця державного замовлення вже подано:

Назва вищого навчального закладу

Кількість місць державного замовлення на програму бакалавра

Кількість заяв з сумою конкурсних балів сертифікатів не менше 420

Співвідношеннякількості місць до кількості заяв

 

 

Вищі навчальні заклади, що підпорядковані МОНмолодьспорту

Київський національний університетімені Тараса Шевченка

2315

29350

12,7

Львівський національний університет імені Івана Франка

2010

24735

12,3

Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара

1669

19444

11,7

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

1446

17880

12,3

Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича

1125

10290

9,2

Східноукраїнський національний університетімені Володимира Даля

1119

6776

6,1

Житомирський державний університет імені Івана Франка

471

5639

12,0

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

566

5965

10,5

Вищі навчальні заклади, що підпорядковані Мінагрополітики

Національний університет біоресурсів і природокористування України

3735

11549

3,1

Вінницький національний аграрний університет

419

3734

8,9

Львівський національний аграрний університет

365

2299

6,3

Дніпропетровський державний аграрний університет

363

3525

9,7

Полтавська державна аграрна академія

297

2464

8,3

Білоцерківський національний аграрний університет

312

2033

6,5

Сумський національний аграрний університет

420

2437

5,8

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С. З. Гжицького

267

2050

7,8

Миколаївський державний аграрний університет

484

1807

3,7

Вищі навчальні заклади, що підпорядковані Мінкультури

Київський національний університет культури і мистецтв

717

5693

7,9

Харківська державна академія культури

281

1483

5,3

Луганський державний інститут культури і мистецтв

25

176

7,0

«Наведені дані красномовно свідчать про те, що заяви певних експертів та деяких керівників вищих навчальних закладів про те, що встановлення  мінімального прохідного балу сертифіката ЗНО менше ніж 140 балів з профільних предметів  може призвести до невиконання встановлених обсягів державного замовлення на 2012 рік є упередженими і не відповідають реаліям сьогодення», – наголосив заступник директора департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Микола Фоменко.

 

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу