21 травня 2015 року відбулася зустріч міністра освіти і науки України Сергія Квіта з правлінням Громадської ради при МОН. Під час зустрічі Сергій Квіт розповів членам Громадської ради про законотворчу діяльність міністерства та подякував за пропозиції, які надходили від громадськості. Сергій Квіт вручив Подяку членам Громадської Ради при МОН за плідну співпрацю та ефективну взаємодію з Міністерством освіти і науки України, участь у вирішенні питань освіти та розбудову інституту громадянського суспільства. Міністр повідомив, що 20 травня 2015 року урядом прийнято законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». За словами Сергія Квіта, відповідно до цього законопроекту буде створено спеціальну раду, яку очолить прем’єр-міністр України разом зі своїми заступниками – міністром освіти і науки та представником від науковців, що розроблятиме державну політику в галузі науки. Окрім того, цей документ надасть можливість приймати рішення та право голосу всім, хто працює в Національній академії наук України – кандидатам і докторам наук, академікам. Як повідомив Сергій Квіт, наступного тижня розглядатимуть ще два нові законопроекти – рамковий «Про освіту» та «Про професійну освіту». Міністр освіти і науки подякував членам ради за активну співпрацю в розробці Концепції національно-патріотичного виховання, що вже схвалена Колегією МОН, і наголосив, що особливість цього документа полягає в тому, що в ньому поєднане патріотичне виховання з вихованням громадянина країни. За словами Сергія Квіта, зараз триває робота над втіленням концепції та розроблено два документи – план заходів, методичні рекомендації національно-патріотичного виховання, які будуть введені в дію наказом міністерства. Міністр освіти і науки наголосив, що кожна пропозиція від громадськості не залишається без розгляду. Так, на прохання Науково-дослідного інституту науково-технічного розвитку було розглянуто та ведеться робота над вимогами нових правил присвоєння вчених звань, зокрема, отримання сертифікату з англійської мови. «Відгукнулися британські та американські організації провести сертифікацію певного рівня фахівців на знання англійської мови. Також, щоб уникнути комерційного компоненту, Український центр оцінювання якості освіти готовий надавати сертифікат людям, які хочуть здобути вчені звання та готові скласти іспит», –  зазначив Сергій Квіт. Як повідомив міністр, були побажання про наукові публікації у виданнях наукометричних баз, відповідно до яких наказом МОН буде затверджено список наукометричних баз, а не лише деякі з них – Scopus і Web of Science, як передбачалося спочатку. Обговорюючи питання національно-патріотичного виховання, Сергій Квіт зазначив, що зараз триває робота і над ідеєю централізації структур, підпорядкованих міністерству, які займаються патріотичним вихованням. На думку міністра, важливо, щоб до справи патріотичного виховання долучилися ветерани АТО, а також слід звернути увагу на тему козацтва. «Козацтво – жива тема для України, яка може реалізуватися різними шляхами: підготовкою до служби в армії, фермерством, створенням формувань у різних регіонах», – повідомив Сергій Квіт. Під час зустрічі з міністром освіти і науки України члени правління Громадської ради при МОН обговорили питання викладання предметів української мови та історії України, присутність соціальних наук у наукометричних базах для популяризації української науки в міжнародному співтоваристві за рахунок створення галузевих фахових видань та їх фахового перекладу англійською мовою, національно-патріотичного виховання у професійно-технічних закладах. Учасники зустрічі приділили особливу увагу підготовці проекту рамкового Закону «Про освіту». Під час обговорення міністр освіти і науки наголосив, що в законопроекті необхідно фахово, з погляду юридичних понять, врахувати та встановити стосунки між різними рівнями освіти.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу