10 – 13 травня 2015 року науковці Хмельницького національного університету: доцент кафедри хімічної технології, к.т.н., старший науковий співробітник НДЧ Алла Ганзюк; аспірантка кафедри хімії, молодший науковий співробітник НДЧ Галина Дейчук брали участь у міжнародній конференції Humboldt-Kolleg Сonference “Ethic in Science & Life” (м. Торунь, Польща). Конференція була організована Міжнародним науковим Товариством А. Гумбольдта, яке протягом багатьох років об’єднує та підтримує науковців усього світу. Під час конференції були розглянуті міждисциплінарні питання розвитку матеріальної науки і культури, особлива увага була приділена терміну «етичної поведінки» і таких проблем, як чесність і обман у науці, плагіат, кодекси етики різних професій та поколінь, поведінку людини в екстремальних ситуаціях, людина і природа, етичні норми в різних соціальних групах, вплив на розвиток суспільства. Програма конференції передбачала пленарні виступи, постерну сесію та їх обговорення в дискусійних форумах за участі запрошених провідних світових вчених. Важливим елементом була сесія молодих вчених, місія якої полягає у сприянні та заохоченні талановитих науковців до отримання вагомих наукових результатів, а також можливістю отримання грантів для навчання, стажування, проведення досліджень від Товариства Гумбольдта. Під час сесії молодих вчених Галина Дейчук успішно представила результати наукових досліджень на тему: «Structure-adsorptive characteristics of modified smectite minerals», які проводяться в рамках Держбюджетної наукової тематики «Розробка технології одержання універсальних сорбентів на основі природного мінералу сапоніту» (номер державної реєстрації 0115U000227) за фінансування Міністерства освіти і науки України та міжнародного проекту «Екоінновації для бізнесу. Спеціалізована лабораторія комплексних досліджень природних мінералів у Хмельницькому національному університеті» за фінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Актуальність обраної тематики викликала жваву дискусію серед учасників конференції. Адже не лише в Україні, але й в усьому світі є потреба у створенні нових ефективних сорбентів і дослідженні їхніх властивостей, а також розробці екологічно безпечних технологій використання мінеральних сорбентів для очищення стічних вод і відновлення природних ресурсів. Участь науковців Хмельницького національного університету в наукових заходах такого рівня сприяє розвитку міжнародного культурного діалогу та академічним обмінам серед науковців. За інформацією відділу зв’язків з громадськістю ХНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу