21 – 24 травня на базі математичного факультету Запорізького національного університету відбулась V Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена актуальним проблемам прикладної механіки та міцності конструкцій.

Організаторами конференції виступив Запорізький національний університет разом із Міністерством освіти і науки України, Національним комітетом України з теоретичної та прикладної механіки, Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка, Національною академією наук України, Інститутом технічної механіки НАН України та Державного космічного агентства України, Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, ДП «Конструкторське бюро «Південне», ВАТ «Мотор Січ», Академією наук вищої освіти України, Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Національним авіаційним університетом, Харківським національним технічним університетом «ХПІ», Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова та НВП «Дніпротехсервіс».

Учасниками заходу стали 196 науковців та інженерів-практиків із різних вишів і підприємств України, а також із закордонних ВНЗ – Польщі, Росії, Азербайджану. Координатором міжнародної конференції від Запорізького національного університету виступив завідувач кафедри прикладної математики і механіки математичного факультету ЗНУ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Грищак.

Від імені адміністрації Запорізького національного університету гостей та учасників конференції привітав проректор із наукової роботи ЗНУ Геннадій Васильчук. Зі вступним словом під час пленарного засідання перед присутніми виступив заступник головного конструктора Державного підприємства «КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ) Віктор Сиренко, а також завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України, член-кореспондент НАН України, професор Вадим Гудрамович. Вони наголосили на актуальності питань, що розглядалися під час конференції, та звернули увагу на необхідність активного розвитку галузі сучасної прикладної механіки та міцності конструкцій. Доповідачі відзначили й особливі досягнення плідної співпраці Запорізького національного університету та КБ «Південне».

Під час пленарного засідання із теми підготовки кадрів для виробництва аерокосмічної галузі із доповіддю «Проблеми та шляхи вдосконалення інженерної освіти спеціалістів космічної промисловості України» виступив директор ракетно-космічного навчально-дослідницького центру КБ «Південне» Олександр Новіков. Він розглянув низку питань, пов’язаних із підготовкою студентів інженерно-технічного профілю у ВНЗ України та звернув увагу освітян на низку проблем, що існують у цій галузі. Зокрема це стосується зменшення годин у навчальних планах, відведених на викладаннях дисциплін із механіки, підвищення іміджу технічних спеціальностей та якості підготовки учнівської молоді з фізико-математичних дисциплін, а також відповідного матеріального забезпечення фахівців інженерного профілю.

Протягом трьох днів конференції працювали засідання секцій за дев’ятьма напрямами: «Математичне моделювання та дослідження технічних систем», «Контактні задачі деформованих тіл», «Механіка руйнування та задачі термопружності», «Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок», «Механіка композиційних матеріалів», «Комп’ютерна механіка та оптимізація конструкцій», «Експериментальне дослідження динаміки та міцності конструкцій», «Перспективи застосування прогресивних і нетрадиційних технологій при виробництві складних технічних систем» та «Сучасні проблеми інженерної освіти».

На заключному пленарному засіданні декан математичного факультету Запорізького національного університету, професор Сергій Гоменюк та завідувач кафедри прикладної математики і механіки, професор Віктор Грищак окреслили актуальні проблеми прикладної математики, математичного моделювання і міцності конструкцій. Віктор Грищак також підбив підсумки конференції щодо визначення подальшого спектру наукових досліджень, спрямованих на розвиток прикладної механіки та міцності конструкцій, зокрема в галузі аерокосмічних систем. У своїй доповіді він відзначив необхідність відновлення такого напряму підготовки фахівців, як «Динаміка і міцність машин», вніс пропозицію щодо поновлення проведення в Україні (раз на чотири роки) національних (міжнародних) конгресів із теоретичної та прикладної механіки. Пропозиції підтримали всі учасники конференції.

За результатами роботи організатори конференції учасники підготували відповідну резолюцію.

Матеріали конференції опублікували у трьох випусках фахового видання «Вісник Запорізького національного університету» в серії «Фізико-математичні науки».

Прес-центр ЗНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу