26 травня 2015 року в Міністерстві освіти і науки відбулося обговорення у форматі круглого столу методології зовнішнього незалежної оцінки процесів забезпечення якості юридичної освіти та процедури її проведення.

У круглому столі взяли участь керівник проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девід Вон; правник-дослідник, експерт проекту USAID з питань юридичної освіти, співавтор методології Фінлей Янг; директор департаменту вищої освіти МОН Сергій Бондаренко; декан юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка Андрій Бойко; декан юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Петро Пацуківський, представники правничих факультетів ВНЗ і Міністерства.

Під час обговорення директор департаменту вищої освіти Сергій Бондаренко подякував проекту USAID «Справедливе правосуддя» за співпрацю та наголосив на важливості нового Закону України «Про вищу освіту» та його імплементації. Зокрема, він зазначив, що головна мета реформи – це забезпечення якості освіти, що допоможе випускникові вищого навчального закладу знайти своє місце на ринку праці.

На думку Сергія Бондаренка, справедливе судочинство неможливе без якісної підготовки фахівців юридичної освіти, і обговорювана методологія дасть змогу показати чинники, завдяки яким освіта буде якісною.

Керівник проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девід Вон наголосив, що якісна юридична освіта є запорукою високого професіоналізму правників, саме тому Проект USAID «Справедливе правосуддя» надає експертну підтримку процесу реформування правничої освіти в Україні. Метою цих зусиль є приведення змісту правничої освіти в Україні у відповідність до європейських вимог та з урахуванням потреб правової держави в новій якості правників.

Експерт проекту USAID із питань юридичної освіти та співавтор методології Фінлей Янг представив методологію зовнішньої незалежної оцінки процесів забезпечення якості юридичної освіти та зазначив, що ця методологія стосується всієї сфери вищої освіти, що слугує суспільству.

За його словами, часто нарікають на сам продукт, але не розглядають місце, де він виробляється. «А саме в цьому полягає суть оцінки – поглянути, де створюються правники, і пересвідчитися, що їхнє навчання корисне і потрібне», – акцентував експерт.

Методологія визначає збір кількісної та якісної інформації щодо ефективності установи. Фінлей Янг повідомив, що в основу методології проведення оцінювання покладено європейські стандарти з забезпечення якості вищої освіти в європейському освітньому просторі. Зокрема, політика та процедури внутрішнього забезпечення якості; затвердження, моніторинг і періодичність перегляду програм навчальних дисциплін і вимог до освітньо- кваліфікаційних рівнів; добір та оцінювання правничим закладом студентів; забезпечення якості професорсько-викладацького складу; програма навчальних дисциплін, методологія викладання, навчальні ресурси та підтримка студентів; адміністрування та інформаційні системи інституції; публічність інформації про факультет чи установу.

Для кожного з означених елементів характерні певні бажані оптимальні результати, з якими порівнюються показники юридичного навчального закладу, що оцінюється.

Оціночний звіт має відповідну структуру та містить висновки з конкретними рекомендаціями, на що установі чи інституції слід звернути увагу.

Як повідомив експерт, об’єктом дослідження є сама установа, про яку можна отримати найдетальнішу інформацію через доступні ресурси. Також слід спілкуватися з групами різних респондентів, серед яких студенти, адміністрація, викладачі, випускники установи, роботодавці.

Фінлей Янг зазначив, що під час зовнішнього оцінювання проводяться опитування у вигляді анкетування, інтерв’ю з респондентами, обговорення у фокус-групах, спостереження за аудиторним викладанням із використанням протоколу, що оцінює викладацький склад за низкою критеріїв.

За словами експерта, в будь-якій методології існують й ризики. На думку співавтора методології, весь результат дослідження базується на ставленні самої установи до оцінювання. «Це точка відліку для проведення оцінювання», – зазначив Фінлей Янг.

Він також повідомив, що вже проведено два пілотні проекти в двох юридичних факультетах Львівського національного університету ім. І. Франка та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фінлей Янг сподівається, що методологія зацікавить й інші правничі установи.