Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» 12 липня 2012 року завершено прийом проектів наукових досліджень і розробок від вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту. Їх виконання розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2201040. На виконання наказу МОНмолодьспорту від 16.03.2012 № 293 «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік» послідовно здійснюється робота щодо забезпечення співвідношення фундаментальних досліджень та прикладних розробок і досліджень, а саме 30:70 – для технічних, технологічних та політехнічних університетів та 60:40 – для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.  У 2011 році на конкурс на проведення фундаментальних досліджень було подано 539 наукових проектів, а на проведення  прикладних досліджень і розробок 458 наукових проектів. Для участі у конкурсі до МОНмолодьспорту 2012 році  подано 1 214 наукових проектів з обсягом фінансування на 2013 рік у сумі 256 245,6 тис. гривень, зокрема: – на проведення фундаментальних досліджень –  455 наукових проектів на суму 101 209,2 тис. гривень; – на реалізацію прикладних досліджень і розробок – 759 проектів на суму 155 036,4 тис. гривень. Порівняно з 2011 роком у 2012 році відсоток наукових проектів на проведення прикладних досліджень і розробок  збільшився на 17% і становить 63%, а відповідно відсоток фундаментальних наукових проектів зменшився на 17%, і складає у 2012 році 37%. Це відповідає світовим тенденціям розвитку науки. Найбільшу кількість наукових проектів подано за такими пріоритетними напрямами, як: «Енергетика та енергозбереження» –   106 проектів, «Інформатика та кібернетика» – 95 проектів, «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» – 81 проект. Крім того, у 2012 році за ініціативи МОНмолодьспорту вищими навчальними закладами та науковими установамивперше сформовано комплексні міжвузівські проекти, які дозволять об’єднати людські ресурси, матеріально-технічний потенціал університетів та спрямувати зусилля на вирішення актуальних проблем у науці, отримання вагомих наукових результатів конкурентоспроможних на світовому ринку, впровадження яких позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Так, на конкурсний відбір у 2012 році комплексних міжвузівських наукових проектів подано 79 проектів з обсягом фінансування на 2013 рік у сумі 31 765,8 тис. гривень, зокрема: 35 проектів на суму 15 989,8 тис. гривень на проведення фундаментальних досліджень; 44 проекти на суму 15 776,0 на реалізацію прикладних досліджень і розробок. Уперше експертиза наукових проектів буде здійснюватися в єдиній електронній системі «Наука в університетах». Детальну інформацію щодо наукових проектів можна отримати на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в рубриці «Конкурс проектів наукових досліджень і розробок» підрозділу «Наука» розділу «Діяльність». За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу