Представники вищих навчальних закладів України, аби разом обговорити актуальні напрями та перспективи розвитку синергетичних досліджень у розділі гуманітарних наук, зібралися в рамках І міжвишівської науково-практичної конференції «Синергетика у філологічних дослідженнях» на факультеті іноземної філології ЗНУ.

Така подія вперше проходить на базі вишу, тому вона стала визначною для розвитку перспективних інноваційних наукових напрямів в університеті. Участь у заході взяли близько 120 науковців – викладачів і студентів із Запорізького національного університету, Класичного приватного університету, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Вони обговорили філософські аспекти синергетичних досліджень у лінгвістиці, літературі та комунікативістиці, обмінялися досвідом у галузі міждисциплінарних досліджень та окреслили перспективи розвитку актуального напряму синергетики в розділі дисциплін гуманітарного циклу.

Модератором конференції виступила одна з її ініціаторів і провідних фахівців України в галузі синергетичних досліджень у лінгвістиці – завідувач кафедри англійської філології ЗНУ, професор Санія Єнікєєва. Вона представила шановних гостей і доповідачів, які презентували результати своїх досліджень науковій спільноті під час пленарного засідання.

Від імені ректорату присутніх привітав проректор із наукової роботи, професор Геннадій Васильчук. Він відзначив актуальність застосування інтегративного підходу до вивчення наукових питань, що стає можливим завдяки використанню методології та інструментарію синергетики.

Участь у пленарному засіданні також взяли заступник голови оргкомітету конференції, декан факультету іноземної філології Запорізького національного університету, доцент Галина Морошкіна, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, професор Юрій Зацний, голова ради молодих вчених, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Русудан Махачашвілі, завідувач кафедри соціальних комунікацій, професор Олена Семенець, а також одна із фундаторів синергетичних досліджень у гуманітарній галузі – професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Лідія Піхтовнікова. Вони розглянули актуальні на сьогодні проблеми синергетики із різних аспектів. Так, доповідь Санії Єнікєєвої була присвячена «Синергетичним засадам дослідження англійської мови». Санія Маратівна розповіла про історію виникнення напряму синергетичних досліджень у середині ХХ століття – спочатку у розділі фізики та природничих наук (І. Пригожин, Г. Хакен). Також вона відзначила, як поступово наукова спільнота зрозуміла, що методологія та понятійний апарат цього напряму є універсальним засобом для досліджень у будь-якій галузі людського знання. Сьогодні методи та поняття синергетики використовуються також у лінгвосинергетиці, що є відносно новою галуззю лінгвістики.

Лідія Піхтовнікова – автор монографії «Лингвосинергетика. Основы и очерк направлений» – розповіла присутнім про можливості, які відкриває перед науковцями цей метод дослідження, представила огляд сучасних синергетичних досліджень у гуманітарних напрямах і перспективи їх розвитку. Серед найактуальніших виділила такі, як: лінгвосинергетика, квантитативна лінгвістика, психолінгвістика, епістемологічні дослідження тощо. Використовуючи методи синергетики, можливо, зокрема з суттєво нових позицій, дослідити роль автора в тексті, що саморозвивається як система. На перший план при цьому в межах різних наукових дисциплін висувається ідея фрактальності – наявності мінімальних сталих конструкцій, які утворюють зміст явища.

Саме на фракталах як феноменах сучасності сконцентрувала увагу у своєму дослідженні «Революція гідності в Україні: візуальні фрактали національної самоорганізації» професор факультету журналістики Запорізького національного університету, фахівець із соціальних комунікацій Олена Семенець. Вона представила презентацію, продемонструвавши окремі змістоутворювальні елементи – національну символіку, вишивку, образи тощо – та їх роль в утворенні змісту головної ідеї сучасності. Таким чином, вона змогла показати, як саме фрактали сформували в період після Майдану новий соціальний простір і новий соціальний час.

Після закінчення пленарного засідання відбувся круглий стіл на тему: «Лінгво-когнітивні дослідження мовних одиниць», роботу якого очолили професори Лідія Піхтовнікова та Санія Єнікєєва. Його учасники дослідили філософсько-синергетичні аспекти розвитку лінгвістики та літератури на прикладі іноземних мов і роль авторської кореляції в системі твору.
Присутні на заході фахівці зазначили, що за допомогою новітніх методів можна не лише досліджувати будь-які явища, а й створювати прогнози в періоди стабільності – під час лінійного розвитку систем. Зокрема, Лідія Піхтовнікова наголосила, що бачить неабиякі перспективи розвитку синергетичних напрямів дослідження не тільки в лінгвістиці, що, у свою чергу, передбачає залучення до цієї роботи молодих науковців із різних ВНЗ, а й у міждисциплінарній взаємодії – неабиякі перспективи має участь у наступній конференції фахівців із філософії та інших гуманітарних напрямів.

Прес-центр ЗНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу