Співробітництво між Бердянським державним педагогічним університетом та Економічним університетом у Братиславі (EUBA) триває. 

Одним із напрямів розвитку співробітництва між вишами стало проведення спільного дослідження, присвяченого соціальній економіці та соціальному підприємництву. Словацькі колеги з Економічного університету в Братиславі запросили Бердянський державний педагогічний університет стати членом консорціуму для реалізації проекту “Platform for V4 + Ukraine Social Economy and Entrepreneurship Networking”.

На початку 2015 року керівництво факультету національної економіки Економічного університету в Братиславі запросило викладачів Бердянського державного педагогічного університету представити результати своїх досліджень у рамках курсів на магістерській програмі EUBA. А вже у квітні к.е.н., доц. Олександр Несторенко прочитав цикл лекцій «Емпіричні методи дослідження» для студентів факультету національної економіки Економічного університету в Братиславі. Курси читалися англійською мовою, як для словацьких студентів, так і для студентів з інших країн Європейського Союзу, які приїхали навчатися у другому семестрі 2014/2015 н.р. до Економічного університету в рамках програми академічної мобільності ERASMUS+.

Українські науковці очікують на участь словацьких колег у Міжнародній науково-практичній конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2015), проведення якої планується 10-12 вересня 2015 р. на факультеті економіки та управління Бердянського державного педагогічного університету.

За інформацією Бердянського державного педагогічного університету