Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 № 615 «Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році». Важливими є зміни, що за мирних часів не стали б такими значущими. Відтепер брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право, крім раніше перелічених категорій абітурієнтів, і особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу. Крім того, в Умовах з’явились і певні уточнення: пріоритетність (показник, виражений числами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви) “визначається під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти”. Також у документі відтепер наголошено, “заяві вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється найвищий пріоритет”. Проте скористатись таким правом можна  один раз у рік вступу. Серед іншого змінено й терміни зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти: “за державним замовленням не пізніше 12:00 години 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 17 серпня“. Варто звернути увагу на зміни в Умовах прийому до ВНЗ й особам, “які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за скороченими програмами відповідно до пунктів 3, 5 розділу III цих Умов”, що прийом документів закінчується о 18:00 годині 24 липня. А фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня. Порівняльна таблиця змін до наказу.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу