Сьогодні, 1 липня, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій наукових і науково-педагогічних працівників”. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. Тож відтепер до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» внесено зміни, згідно з якими призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання; наукові і науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання та/або науковий ступінь і працюють у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Законом також встановлено, що військовослужбовці з числа осіб, зазначених в абзаці третьому частини другої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (в редакції цього Закону), призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим Законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Такі зміни в законодавстві нині дуже актуальні, адже в сучасних розвинутих країнах “наука є головним економіко-відтворювальним фактором”. Тож  “пошук можливостей та вжиття дієвих заходів, спрямованих на активізацію розвитку науково-технічного потенціалу щодо прискорення технологічного розвитку економіки нашої держави, підвищення її конкурентоспроможності, обороноздатності” є однією з “найважливіших стратегічних цілей”. “А тому призов зазначених осіб на військову службу під час мобілізації знизить ефективність наукових досліджень в країні”, йдеться в Пояснювальній записці до документа.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу