«Прикладное континуальное линейное программирование» – так називається видана вченими НТУ «ХПІ» книга, яка дала початок новому напряму математики, що дало змогу впоратися з безліччю досі нерозв’язуваних задач. Серед таких – задача П.Л. Чебишева, яка полягає у знаходженні невідомої функції, що доставляє екстремальне значення інтегральному лінійному функціоналу за наявності обмежень цього ж типу.   Над розв’язанням цієї задачі працювали сам П. Л. Чебишев, а також Т. Стилтьєс, А. А. Марков і багато інших науковців. Однак розв’язати цю задачу, як і багато інших, вдалося тільки із застосуванням розробленої математичної моделі. Автори книги – завідувач кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ», д.т.н., професор Л.Г.Раскін, а також професор І.О. Кириченко і професор О.В.Сєрая. У книзі викладені теоретичні основи нового математичного апарату – континуального лінійного програмування. Наведено постановки ряду технічних, економічних і військових завдань з однотипною математичною моделлю, запропонована методика вирішення таких завдань, доведені до остаточних результатів вирішення великої кількості прикладів, що ілюструють методику. Книга була успішно презентована світовій ученій спільноті, а професор Лев Раскін став «Ученим року – 2015» у відкритому міжнародному змаганні в категорії природничих наук, яке проводили Оксфордський Академічний Союз і Європейська бізнес-асамблея. Прес-служба НТУ “ХПІ”  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу