У рамках програми наукової співпраці підписано угоду між ЖДУ імені Івана Франка та Інститутом польської мови Польської академії наук, що відкриває для студентів та викладачів ЖДУ ім. І. Франка  можливість наукового співробітництва та обміну досвідом у сфері лінгвістичних досліджень.

Реалізуватиметься програма на базі кафедри слов’янських і германських мов ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка та Відділу польщизни кресової Інституту польської мови Польської академії наук.

Співпраця полягає в архівних та діалектологічних дослідженнях польської мови на території Житомирської області. Передбачено наукові стажування для студентів і викладачів українського університету в Інституті польської мови Польської академії наук (Варшава, Краків), створення та реалізація спільних наукових проектів, сприяння залученню сучасної молоді до наукових досліджень та написання ними дипломних робіт із соціолінгвістики, діалектології та теорії мовних контактів.

Прес-центр ЖДУ ім. І. Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу