На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87 «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки» спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики від 30.06.2015 № 686/249 затверджено План заходів щодо передачі та подальшого функціонування аграрних вищих навчальних закладів.

Планом, зокрема, передбачено розроблення нових підходів до організації практичного навчання студентів з урахуванням вимог роботодавців, результатів експериментальних навчальних планів підготовки фахівців та інноваційного досвіду роботи аграрних вищих навчальних закладів, визначення пріоритетних завдань аграрної галузі для формування політики наукової та інноваційної діяльності, що здійснюється безпосередньо вищими навчальними закладами на засадах автономії, сприяння проведенню наукових досліджень проблем розвитку сільських територій України та аналітично-прогностичних і соціологічних досліджень в аграрній галузі, а також створення при Міністерстві освіти і науки дорадчого органу – Ради з питань аграрної освіти.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу