Вступна кампанія 2015 Міністерство освіти і науки України дозволяє приймати від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня магістр, документи без оригіналів диплома бакалавра та додатку до нього за умови подання оригіналів документів до моменту виконання зазначеними категоріями абітурієнтів вимог до зарахування. Лист МОН України від 07.07.2015 № 1/9-317 «Щодо прийому документів» Умови прийому на навчання Конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Вимоги до рівня освіти вступників На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність. Прийом здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їхніх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. “Про затвердження умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році” Зміни до умов прийому на навчання  Уточнені строки прийому заяв та документів: Початок прийому заяв та документів на денну форму навчання – 10 липня. Прийом заяв від абітурієнтів, які не складають вступних іспитів, закінчується 31 липня. Прийом заяв від абітурієнтів, які складають вступні іспити, закінчується 24 липня. Вступні іспити та співбесіди проводяться з 25 липня до 31 липня. Прийом заяв від абітурієнтів, які мають проходити творчі конкурси, закінчується 24 липня. Вступні іспити та співбесіди проводяться з 21 липня до 31 липня. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 04 серпня. Виконання вимог до зарахування вступниками (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії): на місця державного замовлення – до 18.00 години 08 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня. Приймальна комісія не пізніше 18.00 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування.  Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 17 серпня. До заяви вступник додає лише копії необхідних документів (документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); документа, що посвідчує особу і громадянство та інші). Оригінали документів за участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів (зі змінами). З порівняльною таблицею змін до наказу можна ознайомитися за посиланням. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-307 «Щодо внесення змін до Правил прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році». Порядок подання заяв Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, 5 вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність). Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі». Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)». Завантажити документ повністю Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток  4 Додаток 5 Наказ МОН України від 02.07.2015 № 705 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» (наказ набуває чинності після оприлюднення у Міністерстві юстиції України) Заява1 Заява 2 Заява 3 Журнал реєстрації Опис особової справи Розписка в отриманні документів Аркуш результатів вступних випробувань Повідомлення Відомість вступних випробувань Аркуш усних відповідей Титульна сторінка письмової роботи Вкладка письмової відповіді Протокол співбесіди Повідомлення Наказ про зарахування Додаток до наказу Особова справа студента Залікова книжка Залікова книжка студента Навчальна картка студента Журнал реєстраційної видачі дипломів Журнал реєстрації видачі академічних довідок Довідка-виклик сесія Довідка-виклик атестація Довідка-виклик захист ДП Наказ про завершення навчання Додаток до наказу про відрахування Лист МОН України від 02.07.2015 № 1/9-311 «Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році» Наказ МОН України від 30.06.2015 № 687 «Щодо затвердження складу конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році» Щодо термінів зарахування іноземців на наступні рівні навчання.  Про документ, що підтверджує факт навчання іноземців Архів Інфографіка “Як формувався конкурсний бал випускника” Наказ Міністерства № 1172 від 15.10.2014 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 1390 / 26167 04 листопада 2014 року  Лист Міністерства від 09.12.2014 № 1/9-634 «Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2015 році» Інструкція ЗНО 2015 Дізнайся більше за телефонами: (096) 444 30 86 Український центр оцінювання якості освіти;  050  707 04 14, 095 696 01 02, 096 214 84 82 Громадське об’єднання «Фонд «Відкрита політика» Інструкцію створено волонтерами ГО «Фонд «Відкрита політика» та узгоджено в МОН України, УЦОЯ