Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2015 року № 728, на підставі рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2015 року, протокол № 2, затверджено обсяг державного замовлення на прийом і випуск кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, прийом і випуск фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, підготовку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації в розрізі форм навчання. Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою для ВНЗ сфери управління МОН України  Молодший спеціаліст (коледжі та технікуми; прийом та випуск)   Бакалавр (вищі навчальні заклади) Прийом на ОКР бакалавра Випуск за ОКР Бакалавра   Спеціаліст, магістр (вищі навчальні заклади) Прийом на ОКР спеціаліста, магістра Випуск за ОКР спеціаліста, магістра   Постанова КМУ від 1 липня 2015 року № 462 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році» Наказ МОН України від 09.07.2015 № 728 «Про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 році для вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» Доведений навчальним закладам, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, обсяг у сканованому варіанті у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів на випуск та прийом (за алфавітним порядком областей) розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (рубрика «Вступна кампанія 2015»), а також в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу