Національна академія педагогічних наук України оголошує про конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців і підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) в 2015 році. Відповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, Національна академія педагогічних наук України, яка знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, оголошує конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) у НАПН України на 2015 рік в обсязі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році» від 1 липня 2015 року № 462, згідно з додатками: показники державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів (додаток 1), фахівців (додаток 2) та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) (додаток 3). Для участі в конкурсі на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) установи та заклади, які перебувають у сфері управління НАПН України, подають документи згідно з переліком: – заявка для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта); – довідка про діяльність учасника конкурсного відбору; – копії документів щодо підготовки: наукових і науково-педагогічних кадрів: наказ МОН України про відкриття наукової спеціальності в аспірантурі, докторантурі наукової установи; фахівців, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта): копії ліцензії(ій) на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію; – копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); – проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням кожного учасника конкурсного відбору, погоджені з місцевими органами управління освітою, регіональними центрами зайнятості (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, їх відокремлених структурних підрозділів); – картки учасника конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів; – копії експертних висновків експертних комісій при акредитаційній комісії щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів навчання (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, інформаційного забезпечення тощо за заявленими напрямами (спеціальностями) підготовки. Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності. Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є: – наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів, докторантів за відповідною науковою спеціальністю; – висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії МОН України, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу. Документи приймаються до 6 серпня 2015 року в науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 202, 204). Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 13 серпня 2015 року об 11 годині в залі Президії НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А. Інформацію про надання роз’яснень із питань проведення конкурсу, конкурсну документацію можна отримати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, Президія Національної академії педагогічних наук України; Регейло Ірина Юріївна – начальник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кабінет 202, тел. 481-37-73; Макаренко Ольга Анатоліївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кабінет 204, тел. 481-37-42. Показники державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у Національній академії педагогічних наук України на 2015 рік

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу