2003 рік Фізичну «площину» своєю до­повіддю «підірвали» кілька ав­стралійців. А називалася вона «Аналіз зусиль, необхідних для волочіння вівці по різного роду поверхнях». Література. Премію отримав Джон Трінкаус за збір і публі­кацію статистичних даних, що нікому, крім нього, не потрібні і які його дратують: який відсо­ток пішоходів носить спортив­не взуття білого кольору, який відсоток плаває в мілкій частині басейну, якому відсотку студен­тів не подобається смак брюсельської капусти, скільки від­сотків молодих людей носять бейсболки задом наперед. У міждисциплінарних досліджен­нях перемогли Стефано Гірландо, Лізелотт Джанссон та Маг­нус Конкіст зі Стокгольмського університету за доповідь: «Кур­чата надають перевагу краси­вим людям».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу