17 липня 2015 року в Міністерстві освіти і науки України відбувся семінар щодо впровадження інструментів Болонського процесу. У рамках семінару працівники департаменту вищої освіти, управління міжнародного співробітництва МОН, Національного Еразмус+ офісу в Україні та представники ВНЗ України обговорили застосування Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) в системі вищої освіти України. Експерт з реформування вищої освіти Юрій Рашкевич, проректор Національного університету «Львівська політехніка» наголосив на проблемах імплементації ЄКТС в Україні та поділився досвідом застосування цієї системи в країнах Європейського Союзу. Також було проведено роз’яснення щодо чинних європейських документів, важливих для коректної імплементації Закону України “Про вищу освіту”. Учасники обговорили питання студентоцентрованого навчання, використання міжнародної термінології, рамок кваліфікацій, ЄКТС та її застосування в процесі розроблення освітніх програм і європейських зразків стандартизації змісту освіти. Семінар відбувся за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні, що співпрацює з Міністерством у питаннях реформи вищої освіти, міжнародних проектів і питаннях інтеграції до Європейського простору вищої освіти. Детальніше у презентації:

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу