Відповідно до частини другої статті 61 Закону України «Про вищу освіту» уряд затвердив порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта. Як йдеться у постанові КМУ № 506 від 17 липня 2015 року, статус курсанта невійськового вищого навчального закладу надається особам, які в установленому порядку зараховані на денну форму навчання до невійськових вищих навчальних закладів (відокремлених структурних підрозділів невійськових вищих навчальних закладів) і здобувають вищу освіту за спеціальностями (напрямами підготовки), за якими здійснюється підготовка фахівців для цивільної авіації, морського і річкового транспорту. Окрім того, постановою передбачається, що курсанти, які навчаються за державним замовленням, перебувають на державному утриманні. Зокрема, цілодобово перебувають у навчальному закладі, безоплатно харчуються та забезпечуються форменим одягом. Курсанти мають права і обов’язки здобувачів вищої освіти та забезпечуються стипендією відповідно до законодавства. ПЕРЕЛІК невійськових вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку курсантів Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету Криворізький коледж Національного авіаційного університету Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету “Слов’янський коледж Національного авіаційного університету” Одеська національна морська академія Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії Морехідне училище імені О. І. Марінеска Одеської національної морської академії Азовський морський інститут Одеської національної морської академії Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії Херсонська державна морська академія Морський коледж Херсонської державної морської академії Державний вищий навчальний заклад “Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника” Державний вищий навчальний заклад “Херсонське морехідне училище рибної промисловості”