Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 18-23 червня 2015 р. провів опитування ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації щодо різних аспектів реформування системи вищої освіти в Україні. Усього було опитано 58 ректорів. 

  • Практично всі опитані ректори (48 із 58) одностайні, що реформа вищої освіти є першочерговим завданням, яке потребує нагальної уваги. Поточну якість освіти ректори оцінюють доволі посередньо, однак якість освіти у власних вишах вважають здебільшого високою (38 назвали її скоріше або дуже високою). Крім того, ректори в цілому підтримують ініціативу Міністерства освіти і науки щодо скорочення кількості ВНЗ, а як критерії, відповідно до яких проводити це скорочення, називають передусім кількість вишів, здатних надавати якісну освіту (24 відповіді), та кількість тих, хто здатен платити за навчання (18).
  • Абсолютна більшість ректорів (48) оцінює новий закон про вищу освіту, ухвалений у липні минулого року, переважно або цілком позитивно. Вони також підтримують практично всі його нововведення, зокрема введення жорстких санкцій за плагіат (58 згадок), науково-освітню та фінансово-господарську автономію ВНЗ (57 і 53, відповідно), зменшення навантаження на викладачів (52) і студентів (51), опублікування на сайтах дисертаційних робіт (51), посилення ролі студентського самоврядування (50), вільне обрання спеціальності бакалаврами при вступі до магістратури (45), вступ до ВНЗ тільки за результатами ЗНО (44). Єдине нововведення, яке не здобуло підтримки більшості ректорів, стосується можливості отримання державного замовлення приватними ВНЗ.
  • Ректори переважно позитивно оцінюють здатність своїх вишів використовувати нові можливості профільного закону. Зокрема, більшість ректорів вказала на високий або достатній рівень готовності їхніх ВНЗ до діяльності в умовах розширеної автономії (загалом 53 відповіді), збільшення ефективності міжнародної діяльності (53) та дослідницької діяльності (40). При цьому у всіх випадках головною перешкодою для досягнення поставлених цілей більшість ректорів назвала ресурсні обмеження (30, 35 і 41 згадка, відповідно). Серед різних варіантів міжнародної співпраці, здатних сприяти підвищенню якості освіти у їхніх ВНЗ, ректори насамперед обрали стажування викладачів і студентів у зарубіжних університетах (41 відповідь), а також спільні наукові та освітні проекти (37 і 34, відповідно).
  • Основними проблемами вищої освіти ректори здебільшого вважають слабку матеріально-технічну базу вишів (45 згадок) та недостатній рівень автономії ВНЗ (30), меншою мірою – низький рівень зацікавленості студентів у навчанні (24) та слабкий зв’язок між якістю викладання і рівнем оплати праці викладачів (21). Водночас головні кроки для вирішення наявних проблем вищої освіти, на думку ректорів, мають полягати в підвищенні зарплатні викладачів, налагодженні співпраці з іноземними університетами (по 44 відповіді) та стимулюванні наукової діяльності у ВНЗ (41).
  • Ректори переважно прихильно поставилися до перспектив залучення бізнесу до вирішення проблем вищої освіти: 30 із них вважають, що бізнес повинен стати повноцінним партнером вишів, 20 – що він має періодично долучатися до вирішення певних проблем. Серед можливих форм допомоги з боку бізнесу ректори найчастіше обирали виплату стипендій талановитим студентам (44 згадки), надання студентам можливості проходити професійну практику (42) та співпрацю у формуванні навчальних програм (37).
  • Головними причинами виникнення хабарництва у ВНЗ ректори вважають недостатню оплату праці викладачів (38 відповідей), а також загальне знецінення моральних норм (33) і самої вищої освіти (30). При цьому більшість із них визнає, що купівля письмових робіт є або загальною практикою, або доволі поширеним явищем у їхніх ВНЗ (загалом 47 згадок). Виправити цю невтішну ситуацію, на думку ректорів, може насамперед розуміння студентами практичного значення отримуваних знань (46 відповідей) та покращення якості викладання (36).
  • Практично всі опитані ректори (57) вважають, що саме ректорати і деканати мають взяти на себе левову частину відповідальності за боротьбу з корупцією у вишах. 45 ректорів також вказали на важливу роль органів студентського самоврядування, 26 – правоохоронних органів. Найкращими методами такої боротьби ректори вважають підвищення зарплатні викладачів (36 відповідей), запровадження невідворотності покарання за корупційні дії (30), а також широка гласність виявлених випадків корупції (26).
  • Більшість ректорів переконана в необхідності змінити чинну систему пільг окремим категоріям населення при вступі. Трохи більше половини з них (30) вважають, що пільги необхідно замінити адресною допомогою соціально уразливим групам. При цьому пільги, на їхню думку, можна зберегти насамперед для сиріт (32 згадки) і переможців олімпіад і конкурсів (28). Головне значення при вступі, на думку відносної більшості ректорів (27), повинні мати результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Однак ректори переважно не підтримують ідею використання системи ЗНО при вступі до магістратури (її підтримали лише 15 ректорів) та для оцінювання знань випускників вишів (12).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

1. Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні?

Вважаю, що це питання належить до першочергових48
Це питання важливе, але є більш нагальні проблеми10
Вважаю ці проблеми другорядними0
Важко сказати0

 

2. Як би Ви загалом оцінили якість вищої освіти в Україні?  

Дуже висока1
Скоріше висока18
Середня31
Скоріше низька8
Дуже низька0
Важко сказати0

 

3. Як Ви оцінюєте якість  освіти, яку студенти здобувають  у  Вашому ВНЗ?

Дуже висока1
Скоріше висока37
Середня19
Скоріше низька1
Дуже низька0
Важко сказати0

 

4. Яка Ваша думка щодо оптимальної кількості вищих навчальних закладів в Україні?

Вважаю, їх зараз надто багато37
Вважаю, що якраз стільки, скільки потрібно14
Важко сказати6
Вважаю, їх замало1

 

5. А чим, на Ваш погляд, повинна визначатися кількість вищих навчальних закладів у країні? (дайте одну, основну відповідь)

Кількістю вишів, які можуть давати справді якісну освіту24
Кількістю тих, хто спроможний платити за навчання18
Потребами ринку праці8
Кількістю бажаючих отримати вищу освіту7
Бюджетне навчання повинне обмежуватися потребами ринку праці, а платне не обмежуватися взагалі1
Важко сказати0

 

6. Як Ви загалом ставитеся до ухваленого Закону про вищу освіту?

Переважно позитивно40
Повністю позитивно8
Переважно негативно3
Повністю негативно2
Важко сказати3

 

7. Як конкретно Ви оцінюєте окремі новації цього Закону?

Новації

повністю підтримуюпереважно підтримуюпереважно не підтримуюзовсім не підтримуюважко сказати
1.Створення Національного агентства,  яке контролюватиме якість освіти1920982
2.Науково-освітня автономія ВНЗ4611001
3.Фінансово-господарська автономія  ВНЗ458301
4.Обмеження двома термінами перебування на посаді ректорів та деканів2419870
5.Посилення ролі студентського самоврядування3119710
6.Впровадження 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів2123751
7.Розміщення на сайтах дисертаційних робіт та відгуків опонентів3615340
8.Жорсткі санкції за плагіат наукових робіт508000
9.Зменшення навантаження на викладачів (з 900 до 600 годин)3913411
10.Зменшення навантаження на студентів (кредит дорівнює 30 годинам)3021421
11. Запровадження Болонської кредитно-модульної системи2020963
12. Обрання студентами не менше 25% навчальних курсів23201230
13. Вступ до ВНЗ тільки через ЗНО1925572
14. Вільне обрання  спеціальності бакалаврами при вступі до магістратури2223832
15. Конкурентна система держзамовлення2915752
16. Можливість отримання держзамовлення приватними ВНЗ15911149
17. Отримання стипендії 2/3 кращих студентів на курсі2417764
 18.Викладання українською мовою3813520

 

8. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до діяльності в умовах розширеної автономії?

Високий20
Достатній33
Середній5
Низький0
Важко сказати0

 

9. Які основні перешкоди існують для ефективної  діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, в умовах розширеної автономії?

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження30
Законодавчі обмеження22
Жодних істотних перешкод не існує5
Недостатній рівень готовності працівників університету1
Важко сказати0

 

10. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до ефективної міжнародної діяльності?

Високий20
Достатній33
Середній5
Низький0
Важко сказати0

 

11. Які основні перешкоди існують для ефективної  міжнародної діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте?

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження35
Законодавчі обмеження8
Недостатній рівень готовності працівників університету7
Жодних істотних перешкод не існує7
Важко сказати1

 

12. Який (прохання вибрати один) із міжнародних університетських рейтингів Ви вважаєте найбільш релевантним специфіці вітчизняної системи вищої освіти?

QS World University Rankings18
Вебометрікс  (Webometrics)17
Шанхайський рейтинг (Academic Ranking of World Universities)2
Рейтинг Таймс-Томсон-Рейтер (Times Higher Education World University Rankings)0
Важко сказати21

 

13. Чи впливають міжнародні університетські рейтинги на пріоритети діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте?

Так13
Більшою мірою так17
Частково впливають21
Не впливають6
Важко сказати1

 

14.  Які  види міжнародної співпраці Ви вважаєте ефективними для вдосконалення освіти у  закладі вищої освіти, який Ви очолюєте? (оберіть три види, які Ви вважаєте найбільш ефективними)

Стажування (викладачів, студентів, керівного персоналу) у зарубіжних університетах41
Спільні (із зарубіжними партнерами) наукові проекти37
Спільні (із зарубіжними партнерами) освітні програми (бакалаврського, магістерського або   докторського рівня)34
Запрошення до викладання викладачів з-за кордону20
Участь (викладачів, студентів, керівництва у зарубіжних конференціях, семінарах)10
Спільні (із зарубіжними партнерами) наукові публікації6
Важко сказати1

 

15. Як Ви оцінюєте рівень готовності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте, до ефективної дослідницької діяльності?

Високий15
Достатній25
Середній16
Низький2
Важко сказати0

 

16. Які основні перешкоди існують для ефективної  дослідницької діяльності закладу вищої освіти, який Ви очолюєте? (дайте одну, основну відповідь)

Ресурсні (фінанси, матеріальна база, інформація) обмеження41
Недостатній рівень готовності працівників університету7
Законодавчі обмеження6
Жодних істотних перешкод не існує2
Важко сказати1

 

17. Які сьогоднішні проблеми вищої освіти в Україні Вам здаються найбільш серйозними та такими, що потребують вирішення у найближчі 5–10 років? (позначте усе, що вважаєте важливим)

Слабка матеріально-технічна база ВНЗ45
Недостатній рівень самостійності ВНЗ30
Низький культурний рівень студентів, їхня слабка зацікавленість у якісній освіті24
Слабкий зв’язок між якістю викладання, авторитетом викладачів серед студентів і розміром зарплатні21
Невідповідність викладання вимогам ринку праці18
Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ  порівняно зі світовим рівнем14
Невідповідність структури освіти потребам ринку праці13
Невизнання  дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі12
Корумпованість викладацького складу ВНЗ8
Відсутність реального студентського самоуправління8
Застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники6
Низький професійний рівень викладачів4
Важко сказати0

 

18. Чи повинен, на Вашу думку, бізнес долучатися до вирішення проблем вищої школи? (дайте одну відповідь)

Бізнес повинен стати повноцінним рівним партнером у вирішенні проблем вищої школи30
Бізнес повинен долучатися до вирішення певних проблем вищої школи20
Бізнес платить податки,  забезпечує державний бюджет, а вирішувати питання освіти   повинна держава8
Важко сказати0

 

19. Якщо Ви вважаєте, що бізнес повинен долучитися до вирішення проблем вищої школи, то як саме? (позначте усе, що  Вам видається важливим)

Надавати стипендії найбільш талановитим студентам44
Роботодавці повинні  надавати студентам можливість проходити у них практику42
Входити у  ради при вищих навчальних закладах, впливати на формування програм навчання37
Бізнес повинен   чітко сформулювати свої запити  у фахівцях та висувати вимоги до фахової підготовки випускників34
Надсилати у виші своїх фахівців для  ведення практичних курсів34
Вносити благочинні внески до вищих навчальних закладів32
Бізнес може фінансувати викладання практично орієнтованих дисципліни30
Фінансувати стажування студентів за кордоном24
Представники бізнесу, роботодавці повинні створити Раду при Міністерстві освіти та науки8
Нічого цього не потрібно, роботодавці навчать випускників усього необхідного  вже на робочих місцях1

 

20. Які першочергові кроки для покращення якості освіти, на Вашу думку, слід здійснити? (зазначте усе, що вважаєте за потрібне)

Підвищити оплату праці викладачів44
Налагодити співпрацю з кращими світовими університетами (запрошувати викладачів з-за кордону,  надсилати студентів і викладачів на стажування тощо)44
Стимулювати наукову діяльність у вищих навчальних закладах41
Залучати бізнес для вирішення проблем вищої освіти29
Боротися з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та дипломів тощо)28
Більше пов’язувати викладання з потребами майбутньої професії26
Зменшити кількість вищих навчальних закладів23
Ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ10
Важко відповісти2

 

21.  Які, на Вашу думку, основні чинники виникнення хабарництва у ВНЗ? (Позначте не більше З-х варіантів)

Недостатня оплата праці викладачів38
Загальне знецінення моральних норм33
Знецінення самої вищої освіти – студенту потрібний лише диплом30
Лінощі студентів, небажання вчитися22
Відсутність дієвих форм боротьби з цим явищем у навчальному процесі (контроль за процесом прийняття заліків та іспитів тощо)7
Важко сказати4
Нестача часу у студентів, які працюють2

 

22. Наскільки, на Вашу думку, є поширеними купівля або копіювання з Інтернету  контрольних робіт, рефератів, курсових робіт, дипломів тощо?

Це загальна практика10
Це досить поширене явище37
Таке буває, але не часто8
Цього майже не буває3

 

23.  Що, на Вашу думку, найбільш дієво сприятиме тому, щоб студенти виконували самостійно, а не купували контрольні, реферати, курсові, дипломні тощо? (Не більше 3-х варіантів)

Розуміння, що ці завдання потрібні для набуття професійних знань46
Покращення якості викладання, щоб створити у студентів зацікавленість процесом навчання36
Відрахування з ВНЗ за списування17
Боротьба з «продавцями» цих послуг15
Краща матеріальна забезпеченість студента (відсутність необхідності працювати, щоб сконцентруватися тільки на навчанні)12
Важко сказати4

 

24. Які інституції мають насамперед протидіяти корупції у ВНЗ? (Не більше 3-х варіантів)

Ректорати, деканати57
Студентські ради, студентські профспілки та інші органи студентського самоврядування45
Правоохоронні органи (міліція, прокуратура, суд)26
Міністерство освіти та науки8
Молодіжні громадські організації.5
ЗМІ5
Місцеві органи влади0
Політичні партії0

 

25.  Що з переліченого може найефективніше сприяти подоланню корупції у ВНЗ? (Не більше 5-ти варіантів)

Підвищення зарплати викладачам36
Невідворотність покарань за хабарі та інші корупційні дії30
Гласність, широке оприлюднення випадків корупційних дій26
Створення «телефону довіри» для студентів20
Формування державного стандарту вимог до кожної спеціальності і проведення незалежного тестування випускників ВНЗ20
Зберігання письмових та інших робіт студентів для перевірки якості та на плагіат19
Створення системи запобігання багаторазовій  здачі студентами тих самих письмових робіт за  узгодженням із викладачами12
Створення незалежної експертної комісії, яка могла б контролювати загальну якість знань поза іспитами10
Розробка детальних правил перескладання іспитів9
Співпраця з правоохоронними органами8
Насправді корупцію у ВНЗ подолати неможливо0

 

26. Чи треба зберігати право вступу поза конкурсом для певних категорій абітурієнтів? (Одна відповідь)

Пільги при вступі повинні бути замінені наданням адресної допомоги (оплата підготовчих курсів, зарахування додаткових конкурсних балів тощо) соціально вразливим групам населення30
Жодних пільг ні для кого не повинно бути9
Право позаконкурсного вступу треба зберегти в нинішньому вигляді6
Треба звузити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом6
Треба розширити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом5
Важко сказати2

 

27. Якщо Ви вважаєте, що певні категорії випускників можуть мати пільги при вступі до вищих навчальних закладів, то які саме? (зазначте усе, що вважаєте за потрібне)

Сироти32
Переможці олімпіад і конкурсів28
Діти з обмеженими фізичними можливостями (за зором, слухом тощо)21
Діти загиблих під час військових дій на Донбасі21
Діти з найбідніших сімей17
Медалісти14
Чорнобильці10
Випускники сільських шкіл8
Діти тих, хто бере чи брав участь у військових операціях на Донбасі7
Діти біженців з зони проведення бойових дій6
Діти біженців з Криму5
Діти шахтарів4
Важко сказати3

 

28.  Що, на Вашу думку, повинно мати вирішальне значення при зарахуванні абітурієнтів до вищих навчальних закладів? (позначте один, головний варіант відповіді)

Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)27
Оцінки, отримані при складанні вступних іспитів, що їх проводитимуть вищі навчальні заклади9
Середній бал атестата7
Результати співбесіди у вищому навчальному закладі6
Мотиваційне есе3
Важко сказати4

 

29. Як Ви ставитеся до того, щоб поширити зовнішнє незалежне тестування ще й на вступ до магістратури?

Позитивно15
Негативно35
Важко сказати9

 

30. Як Ви ставитеся до того, щоб застосовувати  зовнішнє незалежне тестування для оцінки знань випускників вишів?

Позитивно12
Негативно29
Важко сказати17

 

31. Як Ви вважаєте, кому треба давати стипендію, якщо фінанси обмежені?  (оберіть один варіант)

Давати  стипендії студентам, які  успішно навчаються35
Взагалі не давати стипендій, а давати позики на навчання15
Давати стипендії студентам із незаможних сімей6
Давати стипендії взагалі всім студентам, хоч і менші1
Давати стипендії всім, хто навчається на бюджеті1

 

32. До якої категорії  належить навчальний заклад,  який Ви очолюєте?

Університет42
Інститут або академія – галузеві8
Інститут або академія – з провідним профілем навчання і з додатковими не профільними спеціальностями8
ВНЗ І–ІІ рівнів, коледж0

 

33. Якої форми власності ВНЗ, який Ви очолюєте?

Державної45
Приватної11
Комунальної2

 

34. Розташування ВНЗ

Київ14
місто більше 500 тисяч жителів23
місто 100-499 тисяч18
місто 50-99 тисяч3

 

35. В якій області розташований  ВНЗ?

Київ14
Харківська область8
Запорізька область5
Донецька область4
Львівська область4
Одеська область4
Миколаївська область2
Хмельницька  область2
Чернівецька область2
Херсонська область2
Житомирська область2
Дніпропетровська область2
Івано-франківська область2
Тернопільська2
Вінницька область1
Чернігівська область1
Київська область1
Волинська область1

 

Список ВНЗ

Академія праці, соціальних відносин і туризмуБуяшенко Вікторія Василівна
Бердянський державний педагогічний університетЗарва Вікторія Анатоліївна
Бердянський університет менеджменту і бізнесуАнтошкіна Лідія Іванівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”Таланчук Петро Михайлович
Дніпропетровський гуманітарний університетНегодченко Олександр Володимирович
Донбаська національна академія будівництва і архітектуриКравець Василь Анатолійович
Донецький національний медичний університет ім. М. ГорькогоДуманський Юрій Васильович
Донецький національний технічний університетв.о. Ляшок Ярослав Олександров
Донецький національний університетГринюк Роман Федорович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаСкотна Надія Володимирівна
Житомирський національний агроекологічний університетв.о. Скидан Олег Васильович
Запорізька державна інженерна академіяШвець Євгеній Якович
Запорізький державний медичний університетКолесник Юрій Михайлович
Запорізький національний технічний університетБєліков Сергій Борисович
Івано-Франківський національний медичний університетРожко Микола Михайлович
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаГуберський Леонід Васильович
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-КарогоБезгін Олексій Ігорович
Львівська державна фінансова академіяБуряк Петро Юрійович
Львівський національний аграрний університетСнітинський Володимир Васильович
Маріупольський державний університетБалабанов Костянтин Васильович
Міжнародний гуманітарний університетКрижановський Анатолій Федорович
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)Тихомирова Ірина Олегівна
Міжнародний Соломонів університетРозенфельд Олександр ІллічШашович Роман
Національна академія внутрішніх справЧернявський Сергій Сергійович
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектуриЧебикін Андрій Володимирович
Національна академія прокуратури УкраїниЛитвак Олег Михайлович
Національна металургійна академія УкраїниВеличко Олександр Григорович
Національний авіаційний університетХарченко Володимир Петрович
Національний педагогічний університет імені М.П. ДрагомановаАндрущенко Віктор Петрович
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Згуровський Михайло Захарович
Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваРижков Сергій Сергійович
Національний університет харчових технологійУкраїнець Анатолій Іванович
Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоТацій Василь Якович
Одеська державна академія технічного регулювання та якостіКоломієць Леонід Володимирович
Одеський державний аграрний університетКорлюк Сергій Сергійович
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниІжа Микола Михайлович
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія СковородиКоцур Віктор Петрович
Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаЦепенда Ігор Євгенович
Східноєвропейський національний університет імені Лесі УкраїнкиКоцан Ігор Ярославович
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологійБакушевич Ярослав Михайлович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаКравець Володимир Петрович
Український Католицький УніверситетПрах Богдан
Університет новітніх технологійБоровий Валентин Олександрович
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”Астахова Катерина Вікторівна
Харківський державний університет харчування та торгівліЧеревко Олександр Іванович
Харківський інститут бізнесу і менеджментуБондаренко Михайло Іванович
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. ДокучаєваПузік Володимир Кузьмич
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. СковородиПрокопенко Іван Федорович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаТіщенко Леонід Миколайович
Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаБакіров Віль Савбанович
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниБєлова Людмила Олександрівна
Херсонський державний університетТюхтенко Наталія Анатоліївна
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститутКоваль Людмила Миколаївна
Хмельницький університет управління та праваОмельчук Олег Миколайович
Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМельничук Степан Васильович
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуОреховська Тетяна Миколаївна
Чернігівський державний інститут економіки і управлінняГонта Олена Іванівна
Чорноморський державний університет імені Петра МогилиКлименко Леонід Павлович

Інформація Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *