21–22 листопада 2013 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка; Полонський університет в Ченстохові та Гданська вища гуманітарна школа (Республіка Польща). У роботі конференції взяли участь 295 молодих учених з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Польща – представляли 54 вищі навчальні заклади. Конференція працювала за такими секціями: біологія, екологія та охорона навколишнього середовища, історія, мистецтвознавство, економіка, педагогіка, психологія, природничі науки, філологія. Під час конференції розглянуто актуальні питання розвитку сучасної освіти і науки; виявлено та обговорено інноваційні методики навчально-виховної діяльності та викладання, визначено перспективи розвитку сучасної освіти та науки в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Рішенням президії конференції рекомендується досягати глибшого та ціліснішого наукового осмислення новітніх тенденцій у теорії та практиці навчально-виховного процесу; більше уваги приділяти питанням розробки методів, організаційних форм і дидактичних засобів розвитку дослідницьких умінь і здібностей, формування інноваційності мислення майбутніх педагогів у процесі вивчення спеціальних навчальних дисциплін, науково-дослідницької роботи та позааудиторної навчально-виховної діяльності.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу