Станом на 31 липня 2015 року в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 1 772 796 заяв від 505 504 вступників.

У тому числі:

зареєстровано в електронному вигляді –736 279 заяв;

зареєстровано в паперовому вигляді –1 036 517 заяв;

подано заяв до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 304 090 заяв;

подано заяв до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації –1 468 706 заяв;

подано заяв до ВНЗ за ОКР бакалавра – 1 110 037 заяв від 216 257 осіб;

подано заяв до ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста – 295 048 заяви від 140 614 осіб;

подано заяв до ВНЗ за ОКР спеціаліста – 225 056 заяв від 142 151 особи;

подано заяв до ВНЗ за ОКР магістра – 138 058 заяв від 98 031 особи.

Рейтинг ВНЗ за кількістю поданих заяв (за освітньо-кваліфікаційними рівнями  молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра):

1. Львівський національний університет імені Івана Франка – 54 507 заяв;

2. Національний університет «Львівська політехніка» – 49 453 заяви;

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 48 336 заяв;

4. Національний авіаційний університет – 31 172 заяви;

5. Київський національний торговельно-економічний університет  – 30 357 заяв;

6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 29 003 заяви;

7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 26 462 заяви;

8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» –24 094 заяви;

9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 22 988 заяв;

10. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 22 015 заяв.