Програма професійної підготовки Офісу зв’язку НАТО в Україні та Школа вищого корпусу державної служби оголошують конкурс із відбору виконавців для надання освітніх послуг за програмою «Практичний курс англійської мови» у 2015 році (для рівнів Elementary та Intermediate). Організатор проведення конкурсу: Школа вищого корпусу державної служби. Цільова аудиторія програми: державні службовці та представники сектору безпеки і оборони центральних органів виконавчої влади та інших державних органів. Кількість груп: 12 (учасник пропонує кількість груп, навчання яких може забезпечити, та максимальну кількість осіб у групі). Строки реалізації програми: вересень 2015 – травень 2016 року. Плата за участь у конкурсі відсутня. Вимоги до конкурсної пропозиції Конкурсні пропозиції можуть подаватися вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти, спеціалізованими закладами з вивчення англійської мови, які мають відповідну ліцензію. Конкурсна пропозиція складається українською та англійською мовами. Учасник може подати на конкурс одну конкурсну пропозицію за різними рівнями володіння англійською мовою. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція містить: 1) заявку про участь у конкурсі на бланку організації із зазначенням: назви програми та переліку документів, які додаються, за підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою; 2) програму «Практичний курс англійської мови», складену з урахуванням вимог до її змісту; 3) кошторис витрат, необхідних для виконання програми, зокрема у розрахунку на 1 учасника та групу (у гривнях); 4) інформацію про досвід навчального закладу у сфері надання освітніх послуг із мовної підготовки; 5) інформацію щодо рівня кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; 6) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 7) копію відповідної ліцензії. Вимоги до змісту програми «Практичний курс англійської мови» Програма має містити: 1) мету; 2) завдання; 3) цільову аудиторію; 4) очікувані результати (із зазначенням переліку знань і навичок, яких набудуть слухачі в процесі навчання); 5) методи навчання; 6) методи контролю успішності навчання та рівня сформованості знань і вмінь (форми, показники, критерії, шкала оцінювання); 7) орієнтовний тематичний план; 8) зміст курсу (перелік і короткий зміст модулів, практичних завдань, перелік тем і завдань для самостійної роботи); 9) перелік рекомендованої літератури. Учасник не допускається до участі в конкурсі у разі, коли: – документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію; – учасник відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання одному з організаторів офіційного листа; – конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку або не в повному обсязі. Документи подаються організатору проведення конкурсу до 12 серпня 2015 року включно у запечатаному та скріпленому печаткою організації конверті за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, к. 319. Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не розглядаються і учасникові конкурсу не повертаються. Контактна особа: Журавель Марина Юріївна, тел.: (044) 226-29-72, m1504@ukr.net Додаткова інформація: Порядок конкурсного відбору виконавців для надання освітніх послуг з мовної підготовки

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу